Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „Kolejarz” – Dębiec w Poznaniu

39% działkowców ROD „Kolejarz” – Dębiec w Poznaniu przybyło 6 kwietnia 2019 r. na zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Podczas oczekiwania na II termin zebrania działkowcy wysłuchali informacji o bieżących sprawach związkowych, w tym o uchwalonym przez Krajową Radę PZD „Otwartym programie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Żywe zainteresowanie wzbudziły informacje dotyczące prac nad ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bowiem gospodarowanie odpadami stanowi znaczny procent kosztów funkcjonowania ogrodu. Zebrani przyjęli wszystkie uchwały wymagane statutem PZD oraz wybrali zarząd i komisję rewizyjną ogrodu. Skład zarządu, którego pracę działkowcy docenili przyjmując zarówno sprawozdania za ubiegły rok, jak i kadencję oraz udzielając absolutorium, w dużej części pozostał ten sam. Działkowcy przyjęli do realizacji drobne remonty świetlicy i wodociągu. Walne zebranie przyjęło również stanowisko w sprawie nowelizacji projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Magdalena Klessa-Kiec