Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „HCP-4” w Poznaniu

6 kwietnia 2019 r. w ROD „HCP-4” na poznańskim Dębcu, Działkowcy – Członkowie PZD uczestniczyli w Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Okręgowy Zarząd PZD na Zebraniu reprezentował Stanisław Frohmberg – Krajowy Instruktor SSI. Ustępujący Zarząd sporządził szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres kadencji i rok 2018 – które przedstawił Prezes Mateusz Wiśniewski oraz sprawozdanie finansowe zaprezentowane przez Skarbnik ROD – Panią Iwonę Podeszwa. Ustępujący Zarząd ROD miał powód do rozliczenia przed Działkowcami, bowiem w 2018 roku wykonano kosztowne zadanie inwestycyjne – Elektryfikacja ROD, będące oczekiwaniem Działkowców od dziesięcioleci. Należy wspomnieć, że zadanie wykonano dzięki pożyczce udzielonej przez PZD.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze powierzyło pełnienie funkcji Prezesa ROD Mateuszowi Wiśniewskiemu na kolejną kadencję, wraz z dotychczasowym Skarbnikiem ROD – Panią Iwoną Podeszwa oraz Sekretarzem ROD – Panią Izabelą Kowalską. Ponadto Mateusz Wiśniewski został wybrany Delegatem na Okręgowy Zajazd Delegatów PZD. Nowymi Osobami w 6-osobowym składzie Zarządu są Pani Małgorzata Knasiak – Wiceprezes ROD, oraz Członkowie Zarządu: Tadeusz Wojtkowiak i Maciej Filipowicz. Przewodniczący ustępującej Komisji Rewizyjnej Włodzimierz Marciniak został uroczyście zaproszony do kandydowania w wyborach, jednak na I Posiedzeniu Komisji zdecydowano, że swoją wiedzą i doświadczeniem jako Zastępca pomoże nowemu Przewodniczącemu Komisji – Panu Przemysławowi Cienciała.

Plan Pracy Zarządu na rok bieżący i kadencję zakłada głównie spłatę pożyczki, utrzymanie posiadanej infrastruktury i remonty oraz dalsze inwestycje, między innymi: Modernizację Świetlicy ROD. Ponieważ ustępujący Zarząd na koniec kadencji złożył wniosek o udzielenie dotacji dla ROD z budżetu Miasta Poznania, zaplanowano, że ROD przystąpi do Otwartego Programu Rozwoju ROD i ROD otwartego dla Społeczeństw lokalnych, jeżeli remont obiektu będzie częściowo dofinansowany prze Urząd Miasta Poznania.

 

Tekst i zdjęcia
Mateusz Wiśniewski
Prezes Zarządu
ROD „HCP-4” w Poznaniu