Stanowisko walnego zebrania ROD Relax w Swarzędzu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach