Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „Szczytniki” w Szczytnikach (Gmina Kórnik)

3. Maja w ROD „Szczytniki” w Szczytnikach (gmina Kórnik), Działkowcy – Członkowie PZD uczestniczyli w Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Okręgowy Zarząd PZD na Zebraniu reprezentował Przedstawiciel Okręgu PZD – Mateusz Wiśniewski oraz Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Gminy Kórnik – Stanisław Wawrzyniak.. Zebranie z powodu braku obecności 50% Członków PZD w ROD odbyło się w drugim terminie. 30 minutową przerwę pomiędzy pierwszym
i drugim terminem wypełniła prelekcja obsługującego Walne Zebranie Mateusza Wiśniewskiego dotycząca działalności jednostki Krajowej i Okręgowej PZD, natomiast Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Gminy Kórnik – Stanisław Wawrzyniak przybliżył Działkowcom wiadomości z Kolegium.

Zebranie otworzyła ustępująca Prezes ROD – Łucja Drzewiecka, następnie Zarząd sporządził szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres kadencji i rok 2018 – które przedstawił Wiceprezes Piotr Niezgodzki. Ustępujący Zarząd ROD miał powód do rozliczenia przed działkowcami, bowiem w mijającej kadencji wykonano kosztowne zadanie inwestycyjne – Ujęcie wody pitnej w ROD, będące oczekiwaniem działkowców od początku powstania Ogrodu. Ponadto w ostatnim czasie obchodzono Jubileusz 25-lecia powstania ROD, z tej okazji dla działkowców została przygotowana specjalna uroczystość. Do ważniejszych zadań inwestycyjnych w okresie kadencji Zarządu należy również realizacja Programu budowy siedzib dla Zarządów ROD oraz budowa nowej przesuwnej bramy wjazdowej do ROD. Należy podkreślić, że Zarząd zrealizował wszystkie inwestycje wykorzystując jedynie środki własne, nie zwiększając opłat ogrodowych dla działkowców.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze powierzyło pełnienie funkcji Prezesa ROD na kolejną kadencję Piotrowi Niezgodzkiemu – dotychczasowemu wiceprezesowi ROD. Doceniając pracę i duże zaangażowanie Pana Piotra Niezgodzkiego w Rozwój ROD, Walne Zebranie wybrało nowego Prezesa jako Delegata na Okręgowy Zajazd Delegatów PZD.

Plan Pracy Zarządu na rok bieżący i kadencję zakłada głównie utrzymanie posiadanej infrastruktury i remonty, dalsze inwestycje oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ROD, między innymi poprzez wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w ROD. Należy podkreślić, że Plan pracy Zarządu na rok bieżący nie zwiększył wysokości opłaty ogrodowej dla Działkowców.

 

Tekst i zdjęcia
Mateusz Wiśniewski
Obsługujący zebranie
PZD OZ Poznań