„Biała Sobota” i Piknik Senioralny w ROD im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu

W dniu 20 lipca 2019 r. odbyła się druga impreza z cyklu 5 „Białych Sobót” mających miejsce na terenach poznańskich rodzinnych ogrodach działkowych realizowanych przez Wydział Zdrowia UM Poznania, Wielkopolską Przychodnię Sportowo-Lekarską Sp. z o.o. w Poznaniu i Okręgowy Zarząd PZD.

Na otwarcie imprezy przybyła m.in. Magdalena Pietrusik-Adamska - dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Urszula Mańkowska - szefowa Centrum Inicjatyw Rodzinnych oraz Zdzisław Śliwa - prezes Zarządu  Okręgu PZD.

Wydział Zdrowia prowadził merytoryczną stronę organizacji punktów medycznych i konsultacji społecznych. W pracach konsultacyjnych byli zaangażowani m.in. pracownicy Wydziału Zdrowia, Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej oraz wolontariusze. Całość prac związanych z organizacją punktów i ustawianiem stoisk, przeprowadzili pracownicy Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej pod kierunkiem Tomasza Begiera.

Badania i konsultacje medyczne prowadzili lekarze: kardiolog i urolog. Porady pielęgniarskie polegały na badaniu poziomu cukru z interpretacją wyniku i zasadami profilaktyki cukrzycy oraz pomiaru ciśnienia krwi z interpretacją wyniku i zasadami profilaktyki choroby nadciśnieniowej.

Fizjoterapeuci przeprowadzili diagnostykę ze wskazaniem ćwiczeń i zabiegów pomocnych w zmniejszaniu dolegliwości bólowych i napięciowych. Specjaliści ratownictwa medycznego pokazali wyposażenie karetki oraz sprzętu ratowniczego (deski ortopedyczne, torby ratownicze itp.). Przeprowadzili instruktarze pierwszej pomocy przedszpitalnej z obsługą defibrylatora włącznie.

Stowarzyszenie chorych na czerniaka w formie warsztatów edukacyjnych zapoznało uczestników z zakresem nowotworów skóry dla osób w wieku od 15 do 65+ aktywnych zawodowo. Na stoisku Wielkopolskiego Centrum Onkologii i Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi promowało badanie profilaktyczne w kierunku wykrywania nowotworów.

Pracownicy Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu udzielali porad żywieniowych oraz promocji zdrowego stylu życia.

Firma SYNEXUS z Wrocławia przeprowadzała pomiar ciśnienia krwi oraz BMI, a firma Zepter International Poland informowała o zabiegach przeciwbólowych światłem spolaryzowanym BIOTRON oraz wystawiała skierowania na 5 bezpłatnych zabiegów światłoterapii do gabinetu w Poznaniu.

Organizator logistyczny programu „Test na HCV – prosty krok do zdrowia” informował o ogólnopolskim programie badań przesiewowych w kierunku HCV.

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej przeprowadziło konsultacje, porady, pomiar glukozy oraz naukę tańca DiabeDance, cieszącą się w śród uczestników imprezy dużym zainteresowaniem.

Mobilne Centrum Diagnostyki udostępniło Osteorobus, w którym przeprowadzano badania w kierunku osteoporozy oraz Słuchobus, gdzie można było zbadać słuch.

Oprócz porad i badań medycznych przeprowadzono pod hasłem „Marsz po zdrowie” instruktarz i szkolenie połączone ze spacerem z kijkami Nordic Walking oraz testy sprawnościowe dla osób powyżej 65 roku życia.

Na stoisku Poznańskiego Centrum Świadczeń można było złożyć wniosek o złotą kartę seniora oraz kartę rodziny 3+, ewentualnie umówić wizytę w Centrum.

Imprezę w imieniu organizatorów prowadziła Pani Barbara Czapla – przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Zarządu Okręgu PZD. Głos zabrał również Prezes naszego ogrodu Pan Ryszard Lisiak, który przywitał gości i działkowców. W krótkich słowach podziękował Władzom Miasta i Okręgu za przyczynienie się do zorganizowania potrzebnych dla działkowców i mieszkańców Poznania imprezy. Przedstawił historię naszego ogrodu, który w przyszłym roku będzie obchodził 90 lat istnienia.

W ramach „Pikniku Senioralnego” przy muzyce odbywały się dodatkowe zajęcia: konkurs wiedzy ogrodniczej, zawody w rzucaniu rzutkami do tarczy oraz kółkami do celu.

Uczestnikom imprezy przy pięknej pogodzie serwowano kawę, herbatę, zimne napoje, wspaniałe wyroby cukiernicze oraz kiełbaski z grilla.

Dziękujemy organizatorom za „Białą Sobotę” zorganizowaną w naszym ogrodzie oraz uczestnikom za liczny i aktywny udział w pikniku.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Trochowski