Działkowiec z ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu pisze do RPO