Działkowcy na Targach Gardenia

Działkowcy na Targach Gardenia 2014

 

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu, jak co roku reprezentował Polski Związek Działkowców na Targach Gardenia 2014, które odbywały się w Poznaniu w dniach od 27 lutego do 1 marca br.  Na tej imprezie branżowej zaprezentowaliśmy  najważniejsze  dla nas wydarzenie, czyli uchwalenie nowej ustawy o ogrodach działkowych, która weszła w życie dnia 19 stycznia 2014 roku. Stoisko wystawowe PZD obsługiwali instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej udzielając jednocześnie fachowych porad z zakresu ogrodnictwa działkowego, a także informowali zainteresowanych o zmianach w prawie działkowym wynikających z nowej ustawy. Podobnie jak w latach ubiegłych koordynatorem tego stoiska był instruktor krajowy SSI – Pan Stanisław Frohmberg. Wszystkim Instruktorom wspomagającym nas podczas targów Gardenia składamy serdeczne podziękowania.

Nasze stoisko przyciągało licznych gości targowych z różnych stron naszego kraju. Wśród zwiedzających stoisko OZ PZD mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć przedstawicieli władz samorządowych - pana Mareka Stachowiaka - Dyrektor Departamentu Rolnictwa UM Poznania , Dyrektorów oraz Prezesów MTP  i Gardenii - pana Jakuba Patelkę, Prezesa SITO - pana Andrzeja Aumillera, pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - panią dr Agnieszkę Krzymińską, a także Prezesów i działkowców ROD z różnych stron naszego kraju. Wielu naszych gości wykazało żywe zainteresowanie aktualną sytuacją Związku oraz regulacjami prawnymi wynikającymi  z nowej ustawy o ogrodach działkowych.

 

Stanisław Frohmberg

Agata Wróbel

 

 

Wypowiedź Stanisława Frohmberga - instruktora krajowego SSI na spotkaniu laureatów dwudziestu edycji konkursu Zielony Poznań z prezydentem Ryszardem Grobelnym podczas Targów Gardenia 2014:

 

Jako działkowiec z ROD Paszkowiaka w Poznaniu, jako wielokrotny uczestnik Konkursu Zielony Poznań oraz jako Instruktor Społecznej Służby Instruktorskiej chciałbym podziękować władzom miasta, a w szczególności Prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu oraz jego zastępcy – Tomaszowi Kayserowi, Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa oraz Pani Ewelinie  Murzydło za patronat i kontynuowanie od lat konkursu.

To są przyjaciele zieleni, kwiatów i ogrodów i bez tych osób tego konkursu by nie było, i chwała im za to. Jest to duża sprawa i wielki sukces miasta i jego mieszkańców.

Dzięki konkursowi Zielony Poznań pięknieją nasze osiedla, balkony, skwery, zieleńce, parki, ogrody przydomowe oraz działki w Rodzinnych Ogrodach działkowych.

Poznań w kraju postrzegany jest jako miasto zieleni i kwiatów, jest coraz piękniejszy.

Na terenie Poznania na blisko 90 ogrodów działkowych w konkursie bierze udział około 3-4 tysiące działkowców z około 50 ROD.

Działkowcy to gro ludzi starszych, mniej zamożnych, ale nie szczędzą na rośliny, nawozy  i nie trzeba ich zmuszać do pracy na działce.  Robią to z zamiłowania, z przyjemności,w ramach aktywnego wypoczynku.

Należy dodać, że w Konkursie Zielony Poznań nie ma przegranych, wszyscy wygrywają, laureaci nagrody, a pozostali uczestnicy bez względu na zajęte miejsce otrzymują upominki, to dzięki licznym sponsorom. Dziękuję im za to.

Rodziny maja relaks i aktywny wypoczynek na łonie natury. Konkurs Zielony Poznań to impreza godna naśladowania. Jest to przykład współpracy i integracji władz samorządowych ze społecznością lokalną.

Jeszcze raz bardzo dziękuję.

 

 

Stanisław Frohmberg