Działkowiec z 60-letnim z ROD w Gnieźnie stażem pisze do RPO

Gniezno 08.09.2014r

Wojciech Gola

Ul. Witkowska 32A/8

62 – 200 Gniezno

                                                                                                                           Rzecznik Praw Obywatelskich   

Pani Profesor Irena Lipowicz

Al. Solidarności 17

00 – 950 Warszawa

 

            Jako działkowiec z 60 letnim stażem, bo tak mogę o sobie pisać gdyż od 1953 roku moi rodzice byli użytkownikami ogródka działkowego w Ogrodzie im Grodu Lecha w Gnieźnie to od kołyski przebywałem na tym ogrodzie to tu poznawałem faunę i florę tutaj poznawałem warzywa, krzewy i drzewa. Na tym ogrodzie dorastałem tutaj przyprowadziłem żonę a następnie moich synów a teraz wnuków.

            Jestem zszokowany nową nagonką na ogrody działkowe. 13 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ogrodnictwie działkowym, gdyż poprzednia była zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny.

            Dzisiaj próbuje się podważać zapisy tej ustawy. A kto to robi?.. Niejaki Romuald Nocoś człowiek, którego odwołano z członka Małopolskiego Zarządu Polskiego Związku Działkowców. Również Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych Rejonu Bieszczadzkiego w Krośnie próbuje kwestionować zapisy w ustawie. Są to ludzie, którzy nie potrafią nic sami wypracować mało tego nie mają większego poparcia w milionowej społeczności działkowej.

Takim ludziom nie należy dawać wiary w szczere intencje, że potrafią rozbudować czy ulepszyć ruch działkowy w Polsce.

Pani Profesor

Wyrażam nadzieję, że w Pani osobie znajdę poparcie w walce o zachowanie ogrodnictwa działkowego a nie próbie prywatyzacji bądź uzurpacji przez grupę sfrustrowanych pseudo działkowców.

 

 

                                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                                     Wojciech Gola

                                                                                                     Rocznik 1954