Dzień Działkowca w ROD „Chemik” w Luboniu

W sobotę 31 sierpnia 2019 r. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Chemik” w Luboniu odbyło się jesienne zebranie działkowców, połączone z obchodami Dni Działkowca 2019.

Na zebranie przybyli działkowcy wraz z rodzinami, których powitał Prezes ROD „Chemik” Jan Błaszczak. Spotkanie rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem utworu „Zielona Rzeczpospolita” – hymnu działkowców z 1935 r. Zgodnie z uchwałą wiosennego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego odbyło się szkolenie działkowców. Przeprowadził je Krajowy Społeczny Instruktor Ogrodowy p. Mieczysław Marek z Okręgu Poznańskiego. W prelekcji na temat nasadzeń i pielęgnacji roślin w ROD prelegent zapoznał działkowców z najnowszymi trendami w uprawach działkowych. Pan Marek omówił także choroby i szkodniki krzewów i drzew owocowych oraz ozdobnych. Wskazał na zagrożenia wynikające z nasadzeń na działkach iglaków, które są przyczyną wielu chorób krzewów owocowych, a także jabłoni, gruszy czy śliw, bo są pośrednimi ogniwami, na których rozwijają się różnego rodzaju pasożyty, larwy i roztocza. Szczególną uwagę zwrócił na ekologię w ROD, w tym miedzy innymi:, na kompostowanie odpadów zielonych; dbanie o właściwe warunki dla pożytecznych owadów takich jak np.: pszczoły, trzmiele, biedronki, złotooki, skorki; rozwieszanie budek lęgowych dla ptaków, dbanie o sprzymierzeńców zwierzęcych (jeże, ropuchy, nietoperze); właściwe stosowanie nawozów organicznych i mineralnych, a także na racjonalne i rozważne stosowanie środków ochrony roślin. Na zakończenie wystąpienia zasygnalizował zagadnienie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz sprawy cięcia i pielęgnacji krzewów i drzew owocowych i ozdobnych oraz iglaków. Działkowcy z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji popartej wieloma zdjęciami i rycinami. Dowiedzieli się wielu nowych i interesujących rzeczy przydatnych przy uprawie działki. Serdecznie dziękujemy p. Mieczysławowi Markowi i mamy nadzieję na kolejne tego typu spotkania i instruktaże. Następnie przystąpiono do kolejnych punktów uroczystości obchodów. Prezes ROD Chemik wraz z p. Mieczysławem Markiem wręczyli Medal Zasłużony dla ROD, przyznany Uchwałą Zarządu, wyróżniającym się działkowcom w pracy na rzecz Ogrodu. Otrzymali go: Teresa Cieślik, Bogusława Generalczyk, Jalanta Glapiak, Roman Królczyk, Jan Błaszczak, Stefan Szulc, Alicja Korcz, Marian Matecki, Krystyna Okupniak. Następnie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „O najładniejszą działkę w ROD „Chemik”. Komisja konkursowa dokonała przeglądu zgłoszonych na konkurs 8 działek i wytypowała 3 działki do nagrody i 3 działki do wyróżnienia. Za zajęcie I miejsca Hanna Ratajczak (dz. nr 75) otrzymała puchar, dyplom i nagrodę rzeczową. II miejsce uzyskała Stefania Rzepka (56) a III miejsce – Anna i Piotr Szymańscy (89). Wręczono im dyplomy i nagrody rzeczowe. Natomiast I wyróżnienie przypadło Krystynie Antkowiak (63), II – Irenie Jackowskiej a III – Patrycji Kleiber. Wręczono im dyplomy i drobne upominki. Rozstrzygnięto też 3 konkursy: O najpiękniejszy bukiet kwiatowy, O najpiękniejszy kosz warzywny i O najpiękniejszy kosz owocowy. Trzej wyróżnieni działkowcy w danej konkurencji otrzymali dyplomy i drobne upominki. Następnie przy kawie i herbacie oraz słodkim poczęstunku wspominano trudny tegoroczny sezon działkowy – pogodowe opóźnienia wiosenne, a później długotrwałą suszę, co nie sprzyjało uprawom działkowym. W tym roku pielęgnowanie działki wymagało zwiększonych nakładów pracy. Ale opłacało się bo każdy działkowiec zebrał zadawalające i satysfakcjonujące plony. Natomiast piękna, słoneczna pogoda w Dniu Działkowca pozwoliła w tym roku na pieczenie kiełbasek przy ognisku. Później była świetna zabawa przy muzyce w świetlicy ogrodowej.

Jan Błaszczak

 

ROD – Dni Działkowca… Uczestnicy spotkania w świetlicy ROD „Chemik”   fot. Jan Błaszczak