JUBILEUSZ 40 LECIA ROD „KAROLIN” W KOZIEGŁOWACH

Jubileuszowe uroczystości z okazji 40-lecia ROD „Karolin” w Koziegłowach pod patronatem honorowym Starosty Poznańskiego odbyły się w dniu 17 sierpnia 2019 r. na terenie Ogrodu. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście i jednocześnie partnerzy tego wydarzenia: Pan Jan Grabkowski Starosta Poznański (jeden z założycieli Ogrodu), Pan Marcin Wojtkowiak Wójt Gminy Czerwonak, Pan Jacek Sommerfeld  oraz Pan Mariusz Poznański byli Wójtowie Gminy Czerwonak, Okręgowy Zarząd  PZD reprezentował Pan Henryk Sobański, który jednocześnie występował jako honorowy i pierwszy Prezes Ogrodu, Pana Zbigniewa Chrzanowskiego Prezesa firmy EKO-ZEC reprezentował Członek Zarządu Pan Jerzy Zielenkiewicz, Spółdzielnię Mieszkaniową im. 23 Lutego w Koziegłowach reprezentował sam Prezes Pan Ryszard Jaroniec. Obecny był zaproszony wice-dziekan proboszcz parafii Brata Alberta ks. Eugeniusz Raubo. Gościem była Pani Agnieszka Staniewska Kierownik Infrastruktury Urzędu Gminy Czerwonak, oraz zaprzyjaźnieni Prezesi  Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Pani Anna Graczyk, Pan Jan Pepeta, Pan Józef Gęzikiewicz reprezentujący Prezesa Stanisława Wawrzyniaka, którzy wspierają działania Prezes Ogrodu „Karolin”, a w szczególności prowadzoną ostatnio wielką inwestycję „Modernizacji instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem” możliwą dzięki dużej dotacji w kwocie 180 tys. zł. z Gminy Czerwonak oraz uzyskanemu kredytowi w kwocie 200 tys. zł. z PZD, co bardzo podkreśliła w swoim wystąpieniu Prezes Ogrodu Zenona Leś.

Oficjalne uroczystości poprzedzone były atrakcjami dla dzieci oraz wystawą plonów, która przekazana została do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu prowadzonego przez Siostry Serafitki. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Działkowców, uczczeniem minutą ciszy zmarłych działkowców, wniesieniem kosza dożynkowego i bochna chleba, którym z wszystkimi uczestnikami dzielił się Wójt Gminy.

Ta wyjątkowa uroczystość była okazją do spotkań, wspomnień, podsumowań, podziękowań i pochwał. W wystąpieniach Goście przekazali wiele serdeczności, życząc dalszych sukcesów zarządowi oraz społeczności działkowej, jednocześnie zapewniali o dalszej współpracy i dobrych relacjach z Ogrodem. Na ręce prezes Ogrodu został przekazany puchar od prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego oraz ryngraf od prezesa OZ Pana Zdzisława Śliwy.

Przygotowano miejsca zaproszonym obecnym działkowcom  jubilatom z 34 działek z pierwszego rozdania. Zostali uhonorowani upominkowym bonem z rąk Pana Wójta oraz okolicznościowym medalem z okazji jubileuszu 40-lecia z rąk Pani Prezes. Tą ważną chwilę uświetniła swoim przepięknym wystąpieniem z repertuaru Anny German wokalistka Pani Marta Grabowska.

Z okazji uroczystości, komisyjnie pod przewodnictwem członka Zarządu Pana Grzegorza Parszuto w „Jubileuszowej Złotej Karolince” wyłoniono najpiękniejszą działkę Państwa Aleksandry i Tomasza Eckardt, którą nagrodzono pucharem i dyplomem oraz 9 równorzędnych wyróżnień dla Państwa: Haliny i Wojciecha Paszkiewicz, Marii Pietrucha, Grażyny i Tadeusza Wróblewskich, Zofii i Henryka Dery, Tomasza Biegańskiego, Ireny i Leona Medinger, Elżbiety Sroki, Lidii i Henryka Kostuj, Natalii Skrzydlewskiej, nagrodzonych dyplomem i upominkiem.

Uhonorowano również odznaką za zaangażowanie w pracy na rzecz Ogrodu 24 działkowców.

Przybyli goście w podziękowaniu za uczestnictwo i podniesienie rangi wyjątkowej uroczystości zostali obdarowani statuetką z okolicznościowym medalem jubileuszowym.

Kolejna miła chwila wypełniła przebieg uroczystości wręczeniem  Statuetki Wyróżnienia Prezesa za szczególne zaangażowanie się i pracę dla funkcjonowania Ogrodu Pani Krystynie Potok - sekretarz ogrodu, Panu Romanowi Wojtczakowi - gospodarzowi Ogrodu, Panu Henrykowi Kostuj - kronikarzowi Ogrodu, który w wyjątkowy sposób pisze Historię Ogrodu i którą z zaciekawieniem można było obejrzeć.

Dużej frekwencji dopisała piękna słoneczna pogoda, a niespodzianką był ogromny tort jubileuszowy dla wszystkich przy wyjątkowym występie wokalistki. Następnie zaproszono wszystkich na poczęstunek tradycyjnej grochówki, chleba ze smalcem i ogórkiem, oraz na zabawę i pląsy do późnego wieczora.

Prezes - Zenona Leś

 

Link do strony telewizji STK zawierający materiał z Jubileuszu 40-lecia ROD Karolin w Koziegłowach.