Konkurs Zielony Poznań

XXIV edycja konkursu „Zielony Poznań”

W tym roku już po raz dwudziesty czwarty Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców Poznania do wzięcia udziału w konkursie „Zielony Poznań” na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i pasy zieleni.

Celem konkursu jest edukacja społeczna mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy oraz utrwalanie wizerunku Miasta Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.

Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlowy i miejski). W pierwszym etapie - osiedlowym konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców bądź Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych dokonują lustracji zgłoszonych obiektów do 20 lipca br. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego konkursu - miejskiego. Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania wybiera w terminie do 30 sierpnia br. najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w pięciu kategoriach konkursu.

Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są od 13 maja , w siedzibach Rad Osiedli,
w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, w Biurze Konkursu Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404,pok.104), a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania (www.poznan.pl).
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 20 czerwca br. w Oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, w Biurze Konkursu Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404,pok.104).

Zapraszamy wszystkich działkowców do udziału w konkursie, zgłoszenia należy dokonywać w Zarządzie ogrodu działkowego.

Zarządy ROD proszone są o przekazywanie zgłoszeń działkowców do OZ PZD w Poznaniu do dnia 30 czerwca 2017 r.

ZAPRASZAMY!!!!