Łączy nas Wilda i Polski Związek Działkowców

Kolegium Prezesów Zarządów ROD Poznań Wilda skupia 15 ROD zlokalizowanych między innymi na poznańskich Łęgach Dębińskich, Świerczewie i Dębcu. W dniu 30.05.2019 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów zarządów ROD - Poznań Wilda. Spotkanie zorganizowano w nowo wyremontowanej Sali szkoleniowej w siedzibie Okręgu PZD przy ulicy Wilczak w Poznaniu. Spotkanie otworzył ustępujący Przewodniczący Kolegium Mariusz Zieliński, który został Przewodniczącym Posiedzenia. Na spotkaniu omówiono przebieg walnych zebrań w ROD z terenu działalności Kolegium; wzajemnie przedstawiono nowych Członków Kolegium, będących Prezesami ROD wybranymi na tegorocznych zebraniach oraz osoby uczestniczące na spotkaniach  już w poprzednich kadencjach, kontynuujące pracę w Zarządach wildeckich ROD. Ustępujący Przewodniczący złożył sprawozdanie z działalności Kolegium za mijającą kadencję, podkreślając istotną rolę kolegium w reprezentowaniu wszystkich ROD z danego obszaru między innymi w jednostkach PZD oraz samorządu terytorialnego. Podczas Posiedzenia Prezesi ROD wymienili się doświadczeniami z przeprowadzonych inwestycji i możliwościach w pozyskiwaniu środków finansowych. Należy podkreślić, że w bieżącym roku dwa ROD z Kolegium Poznań Wilda otrzymało dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania na działalność inwestycyjną i rozwój ogrodu. Dzięki miejskiemu dofinansowaniu ROD „HCP-4” przeprowadzi modernizację świetlicy ogrodowej, natomiast ROD im. Tadeusza Kościuszki  utwardzi drogę wjazdową na teren działek. W związku z otrzymaną dotacją wymienione ogrody przystąpią do „Otwartych Programu Społecznego Rozwoju ROD”.

Następnie Prezesi Zarządów ROD dziękując ustępującemu Przewodniczącemu wybrali nowe kierownictwo Kolegium na kolejną kadencję. Mateusz Wiśniewski – Prezes ROD „HCP-4” został wybrany Przewodniczącym Kolegium, Agnieszka Jakubowska – Prezes ROD „Bielniki” Zastępcą Przewodniczącego, natomiast funkcję Sekretarza powierzono Elżbiecie Baszyńskiej – Prezes ROD im. Piotra Skargi. Ostatnią częścią spotkania było omówienie organizacji Zjazdu Delegatów OZ PZD Poznań, który odbędzie się 15 czerwca 2019 r. Delegaci z wildeckich ROD postanowili rekomendować ze swojego grona uzgodnionych Kandydatów do składu Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Tekst i zdjęcia
Mateusz Wiśniewski