Zasady przyznawania odznaczeń Związkowych Polskiego Związku Działkowców.

Zgodnie z decyzją Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  w dniu 10 sierpnia 2017 r. ustanowiono nowe zasady przyznawania odznaczeń związkowych. Nowelizacja zasad uchwalona została okreslona w dniu 6 września 2018 r.

Uchwałą nr 1/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Zasłużony Działkowiec”.  Wniosek o nadanie odznaki składa zarząd ROD – srebrne i złote odznaczenie. Wiosek o srebrne odznaczenie składa się do Okręgowego Zarządu  PZD w Poznaniu, o złote Krajowego Zarządu za pośrednictwem Okręgowego Zarządu  PZD w Poznaniu.

Nowelizacja zasad znajduje sie w uchwale 3/XXIII/2018.

Wzory druków wraz przykładowym wypełnieniem zamieszczamy poniżej.

WNIOSEK

WNIOSEK wypełniony – przykład

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uchwałą nr 3/XV/2017 KR PZD ustanowiono tryb i warunki nadawania odznaki „Za zasługi dla PZD”. Nowelizacja zasad znajduje się w uchwale 4/XXIII/2018.

Wniosek składa się do Prezydium Krajowej Rady PZD za pośrednictwem Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu.

Wzory druków wraz przykładowym wypełnieniem zamieszczamy poniżej.

WNIOSEK

WNIOSEK wypełniony – przykład

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z nowymi zasadami Zarząd ROD nadaje dwa odznaczenia:

- brązowe odznaczenie „Zasłużony Działkowiec” – uchwała nr 1/XV/2017 KR PZD  z dnia 10.08.2017 r.

- odznaczenie „Za zasługi dla ROD” – uchwała nr 4/XV/2017 KR PZD  z dnia 10.08.2017 r.

Nadanie wyżej odznaczeń następują uchwałą Zarządu ROD.

Po każdorazowym nadaniu odznaczeń Zarząd ROD przekazuje informacje  o jej nadaniu do Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu.

Odznaczenia, które nadaje ROD znajdują się do odbioru w Biurze OZ PZD w Poznaniu. Koszty odznaczeń oraz legitymacji pokrywają organy PZD nadające odznakę.

 

Nowe zasady przyznawania odznaczeń znajdują się w Biuletynie nr 4/2017.