Platforma do zdalnego odbycia szkolenia dla kandydatów na działkowców jest już dostępna!

Informujemy, że na stronie internetowej OZ PZD w Poznaniu dostępna jest platforma do odbycia szkolenia dla kandydatów na działkowców w formie zdalnej. Kandydat musi zalogować się na takiej platformie, zapoznać się z materiałami szkoleniowymi, a następnie odpowiedzieć na kilka pytań testowych z przeczytanego materiału. Pozytywna odpowiedź na 3 z 5 zadanych pytań skutkuje zaliczeniem szkolenia i możliwością wydruku zaświadczenia o jego ukończeniu, które działkowiec przekazuje do zarządu ROD.

Zarządy ROD będą informować kandydatów na działkowców o szkoleniu w formie zdalnej. Zarządy ROD mogą również skierować na szkolenie dla kandydatów osoby, które z powodu zawieszenie od kwietnia 2020 r. szkoleń w normalnym trybie nie odbyły go, a otrzymały prawo do działki.

Decyzja o szkoleniu dla kandydatów na działkowców w trybie zdalnym została przyjętą uchwałą Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu nr 284/2020 z dnia 28 września 2020 r.

WEJŚCIE NA PLATFORMĘ DOSTĘPNE JEST TUTAJ