Polityka Społeczna

Komisja Polityki Społecznej na posiedzeniu Miejskiej Rady Seniorów.

Na spotkaniu Miejskia Rada Seniorów  przedstawiła projekt uchwały w sprawie udziału seniorów w gospodarowaniu zielenią miejską  w Poznaniu .

W trosce  o kształtowanie środowiska przyrodniczego MRS pragnie  nawiązać współpracę z wszelkimi jednostkami miejskimi. Celem wskazanych działań jest aktywizacja i  zaangażowanie poznańskich seniorów(144 tys.) osób w  sprawy zieleni miejskiej.

Stanowią on nie wykorzystany potencjał wiedzy i doświadczenia w gospodarowaniu  zielenią a jednocześnie są głównym beneficjentem usług ekosystemów,jako bywacy parków,skwerów a także  użytkowników   działek w  Rodzinnych Ogrodach Działkowych Poznania.

Należy podkreślić że użytkownicy działek to  w przeważającej mierze  osoby zasługujące na określenie SENIOR.

To oni  ze swoich skromnych środków finansowych utrzymują Ogrody działkowe  inwestując w ich utrzymanie i rozwój .

 Celem Związku jest walka o dalszy rozwój ogrodnictwa tam, gdzie są wyraźne potrzeby społeczności lokalnych na ich powstanie oraz tam, gdzie można  liczyć na przychylność samorządów oraz ich wsparcie.

Działania prowadzące do rozwoju ogrodnictwa to nie tylko cel, ale wręcz obowiązek Związku względem starzejącego się społeczeństwa.

W temacie aktywności senioralnej i profilaktyki zdrowotnej na terenie Ogrodów  montowane są  siłownie plenerowe  ,urządzenia  rekreacyjne.Organizowane są wydarzenia sportowe biegi ,turnieje tenisa stołowego itp.

 Na rzecz społeczności lokalnej od kilku lat kontynuowana jest działalność poprzez organizację kulturalnych spotkań jak  Spotkanie z kulturą i sztuką ,pikniki senioralne i rodzinne.

Należy w jak największym stopniu wykorzystać bazę Rodzinnych Ogrodów Działkowych, są to terny przyjazne dla seniorów zapewniające aktywne ich uczestnictwo w życiu społecznym.

Otwarte Rodzinne Ogrody Działkowe to nieodłączny element krajobrazu miasta Poznania ,

poza niewątpliwym pięknem są oazą spokoju . Ponadto odgrywają ważną rolę ekologiczną , ochronę bioróżnorodności  oraz wywierają ogromny wpływ na mikroklimat  . Spełniają rolę  izolacyjną .Obszary ogrodów  niejednokrotnie stanowiącą bariery pomiędzy dużymi osiedlami . Spełniają funkcje klimatyczne mają wpływ na temperaturę powietrza i wilgotność .

Zieleń w mieście spełnia podstawową funkcję jaką jest produkcja tlenu i usuwanie dwutlenku węgla z otoczenia . Zdecydowanie należy  stawiać  na wspieranie ogrodnictwa działkowego i zieleni w obrębie miasta Poznania.

Teresa Lorenz

Barbara Czapla

Poznań,dnia 05.03.2018r.

 

 

 

Komisja Polityki Społecznej

przekazuje  ważne informacje dla SENIORÓW -DZIAŁKOWCÓW.

 

1. zachęcamy do korzystania z propozycji Miejskiej Rady Seniorów i Centrum Inicjatyw Seniralnych  skierowanych do Seniorów  Miasta Poznania.

Oto niektóre z nich ;

Osoby, które ukończyły 60. rok życia, mieszkają w Poznaniu, odprowadzają podatki w Poznaniu mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie Karty Seniora i korzystać ze zniżek i rabatów, jakich udzielają firmy i instytucje – partnerzy poznańskiej Karty Seniora. Są to między innymi instytucje miejskie, teatry, kawiarnie, restauracje, firma prywatna zajmująca się opieką medyczną, zakład kosmetyczny, kluby sportowe, księgarnie, uzdrowiska, nauka języków obcych .

infornacje na str.www.poznan. pl/kartaseniora,

 

Ruszy bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Za darmo będzie można wypożyczyć m.in. chodzik, wózek inwalidzki czy specjalistyczne łóżko. Sprzęt za darmo będzie można wypożyczyć na dwa miesiące. Ma to dać seniorom czas na zdobycie sprzętu we własnym zakresie .

 

Przydatne adresy gdzie znajdziesz więcej informacji na temat ciekawych  wydarzeń.

Miejska Rada Seniorów

ul. 3 Maja 46
61-728 Poznań
tel. 61 878 58 56
kom. 885 960 352
rada_seniorow@um.poznan.pl

Poznański Prewodnik Seniorki i Seniora do odbioru

Centrum Inicjatyw Senioralnych
ul. Mielżyńskiego 24 
61-725 Poznań
tel./fax: 61 847 21 11
tel. 61 842 35 09
Zapraszamy w godz. 8-16.
email: centrum@centrumis.pl
www: http://www.centrumis.pl

Barbara Czapla

Teresa Lorenz