ROD im. Grodu Lecha w Gnieźnie pisze do RPO

Gniezno 08.09.2014r

ROD im. Grodu Lecha

Ul. Orcholska

62 – 200 Gniezno

 

                                                                                                                           Rzecznik Praw Obywatelskich   

Pani Profesor Irena Lipowicz

Al. Solidarności 17

00 – 950 Warszawa

  

            My Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Grodu Lecha w Gnieźnie, PROTESTUJEMY przeciw ingerencji w ustawę z 13 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

            Zebrani w dniu 6 września 2014 roku na zebraniu w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło nasz ogród opowiedzieliśmy się w głosowaniu w 100 % za pozostaniem w stowarzyszeniu Polskiego Związku Działkowców.

            Szanowna Pani Profesor należy wysłuchiwać wszystkich głosów obywateli Rzeczypospolitej a nie dawać wiary grupie osób z tzw. Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych rejonu bieszczadzkiego w Krośnie, które to nie reprezentuje w praktyce żadnych działkowców bez konsultacji legalnych władz Polskiego Związku Działkowców to jest już próba podziału prawdziwych działkowców.  

            Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien brać pod uwagę urojenia kilku osób, które to prawo mają gdzieś. To oni świadomie łamią prawo, to oni winni być ścigani przez wymiar sprawiedliwości.

            Szanowna Pani Profesor sprawą, którą winien się zająć Rzecznik Praw Obywatelskich jest sprawa ogrodu 23 lutego w Poznaniu czy ogrodów warszawskich.

 

 

W imieniu społeczności działkowej 

im. Grodu Lecha w Gnieźnie

Prezes Wojciech Gola