Sobota 16 września to Jubileusz 95 lecia ROD Kolejarz-Dębiec

Sobota 16 września był dla ROD Kolejarz-Dębiec dniem szczególnym. Powodów było kilka. Przede wszystkim Jubileusz 95 lecia założenia Naszego Ogrodu, kolejnym to oczywiście Dzień Działkowca oraz 120 lecie ogrodnictwa działkowego w Polsce. Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń związkowych. Swoją obecnością zaszczycił nas Prezes Zdzisław Śliwa, z którego rąk otrzymaliśmy pamiątkowy puchar, tablicę pamiątkową oraz dyplom podpisany przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. 

Spotkanie odbyło się w kameralnej, ogrodowo - rodzinnej atmosferze przy dźwiękach muzyki zespołu Forcom  Band oraz dwóch świetnych wokalistek.

Nasz ogród według informacji nieżyjącego już a wielce zasłużonego dla tego ogrodu śp. Stanisława Mikuły, który w latach 60 łącznie z kolegą Chlebowskim próbowali opisać historię ogrodu, wynika że został założony przez zaborcę pruskiego w 1904 roku dla pracowników kolejowych pochodzenia niemieckiego i nosił nazwę KAIZER GARTEN. dopiero po I wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości ogród ten został przekazany polskim kolejarzom.

Na przełomie roku 1921/1922 opiekę organizacyjną przejęło Kolejowe Towarzystwo Budynkowców i Przydomkowców a w 1928 roku przyjął nazwę Towarzystwa Ogrodów Działkowych im. Daszyńskiego. Z planu sytuacyjnego z 1924 roku wynika, że pod ogrody działkowe zostało przekazanych 6 ha ziemi dzieląc geodezyjnie na 156 działek. Do ogrodu przynależała cegielnia, która usytułowana była na terenie obecnych ruin dawnego boiska Lecha. Różne koleje przechodził nasz ogród w okresie swego istnienia. Najpoważniejszą klęskę żywiołową ogród przeżył w zimie 1929 roku kiedy na skutek silnych mrozów wymarzło 90 procent drzewostanu. Kolej uznając to za klęskę żywiołową przyszła swym pracownikom z pomocą przydzielając każdemu działkowcowi po 6 drzewek owocowych. Jednorodne relikty tych drzew spotykamy na naszych działkach do dzisiaj.

Rozrastające się miasto i jego infrastruktura ciągle potrzebuje nowych terenów. Pierwszej części likwidacji uległo 28 działek w latach 1924-26 pod budowę toru kolejowego linii Poznań-Zbąszyń. Druga częściowa likwidacja nastąpiła w latach 1942-43 przez Niemców, kiedy to zlikwidowano 22 działki pod linię Starołęka-Górczyn. Następnie zlikwidowano 27 działek w latach 1968-69 pod projektowaną trasę szybkiego ruchu, której to inwestycji do dzisiaj nie zrealizowano.

Wiadomym jest, że w latach 1940-45 na działkach urzędowali niemieccy okupanci. 1945 rok to powrót działkowców na zdewastowane ogrody. W roku 1946 ogród przyjął nazwę Ogrody Działkowe PKP Kolejarz. Od 1946 roku działali najgorliwsi zapaleńcy społeczni tego ogrodu: Panowie Mikuła, Czapczyk, Wróbel, Ostrowski. Prężność i zaradność doprowadziła ogród do stanu takiego jakim jest dzisiaj. Wykonano pełną dokumentację techniczną, ogród uzyskał status ogrodu stałego, nawodnienie przez podłączenie do sieci miejskiej. Rok 1972 to elektryfikacja części od ul. Jałowcowej, następnie od ul . Południowej.

Stan posiadania na dzień naszego Jubileuszu to dwa tereny ROD - przy ul Południowej oraz ul. Jałowcowej. Łączna powierzchnia to 3 ha na których znajduje się 79 działek z pełnym uzbrojeniem. Wszyscy działkowcy posiadają altany. 

                                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                                                  Filip Mizarewicz