Stanowisko Instruktorów SSI PZD Okręg w Poznaniu w sprawie nowelizacji projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach