Stanowisko wlanego zebrania ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego