Szkolenie aktywów zarządów ROD z powiatu leszczyńskiego i rawickiego

W dniu 1 marca 2014 r. odbyły się dwa spotkania szkoleniowe aktywu Rodzinnych Ogrodów działkowych z powiatu leszczyńskiego i rawickiego z przedstawicielami Okręgowego Zarządy PZD   w Poznaniu. 

Zasadniczym celem szkolenia, w którym uczestniczyło 50 osób z Leszna oraz 69 z Rawicza było zapoznanie się nowymi przepisami dotyczącymi ogrodów działkowych wynikających z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. Omówiona została również rola zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jaką powinny pełnić przy wdrażaniu nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Wiceprezes OZ PZD w Poznaniu – Jerzy Kucznerowicz zaprezentował główne założenia ustawy w sposób przystępny i zrozumiały dla osób zgromadzonych na szkoleniu.

Dalsza część szkolenia odbywała się w dwóch grupach. W pierwszej z nich brały udział księgowe, skarbnicy oraz przewodniczący ogrodowych komisji rewizyjnych. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Dorota Zerba oraz główna księgowa OZ – Sylwia Wełna przestawiły sprawy związane z prawidłową gospodarka finansową ROD.

W grupie drugiej znaleźli się prezesie ROD, skarbnicy oraz komisje rozjemcze. W tej części omówione zostały zagadnienia dotyczące przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych oraz dodatkowych zebrań działkowców, które w myśl ustawy muszą odbyć się w ciągu 12 miesięcy od wejścia jej w życie, czyli od dnia 19 stycznia 2014 roku.

Podczas dyskusji padło wiele pytań dotyczących spraw związanych z dalszą możliwością uprawy działek oraz funkcjonowania ogrodów działkowych, zasad przekazywania działek bliskim i innym osobom oraz kwestii przynależności do stowarzyszenia PZD lub innego.

Po zakończeniu szkolenia w Lesznie na zebranie przybył p. Eugeniusz Karpiński – Przewodniczący Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który przedstawił obecną sytuację związaną z wywozem odpadów komunalnych przez ogrody działkowe.

 

Krystyna Knapik -Wasielewska