Wiosenne szkolenie instruktorów SSI w Okręgu Poznańskim

Wraz z nadejściem wiosny Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu, jak co roku, zorganizował szkolenie dla instruktorów SSI działających w Okręgu. Na szkoleniu instruktorom została przekazana uchwała nr 5/XXVIII/2019 Krajowej Rady PZD z 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” wraz z założeniami i celami Programu oraz otwartą listą polecanych do uprawy gatunków i odmian roślin ogrodniczych. Program wzbudził nie tylko zainteresowanie wśród instruktorów, ale wręcz aprobatę. Instruktorzy dostrzegają w ogrodach działkowych dokonujące się zmiany, powodujące zmniejszanie się upraw ogrodniczych na rzecz wyłącznie rekreacji i uważają za bardzo istotne propagowanie i zachęcanie, szczególnie nowych działkowców, do wykorzystywania działek w ROD do uprawy warzyw i owoców na własne potrzeby. Materiał dotyczący przyjętego przez KR PZD Programu został wzbogacony o prezentację zawierającą przykłady różnego typu zagospodarowania działek. Temat ten przedstawiła główna specjalistka ds. ogrodniczych w burze OZ. Na szkoleniu instruktorom został również przedstawiony aktualny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Instruktorzy przyjęli stanowisko w tej sprawie. Z praktycznych zajęć wykonany pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, które poprowadzili instruktorzy krajowi SSI Mieczysław Marek i Stanisław Wawrzyniak. Podczas pokazu padało wiele pytań i jak się okazało pokazy takie są nadal potrzebne i cieszą się dużym zainteresowaniem. Instruktorzy otrzymali broszury wydane przez KR PZD na temat „Cięcia krzewów ozdobnych” i „Superżywności z działki”. W szkoleniu wzięło udział 48 instruktorów SSI.

 

Magdalena Klessa-Kiec
Główny specjalista ds. ogrodniczych
Polski Związek Działkowców
Okręg w Poznaniu