Uchwały KR

1. Uchwała nr 248/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwał Prezydium Krajowej Rady PZD  PDF

2. Uchwała nr 2/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowcow z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwał Krajowej Rady PZD  PDF

3. Uchwała nr 215/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określania zasad prowadzenia i funkcjonowania Ewidencji Działek w ROD PDF

4. Uchwała nr 224/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla zarządów ROD i ogrodów objętych ustawą śmieciową PDF

5. Uchwała nr 249/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad zaopatrywania nowych działkowców w miesięcznik "działkowiec" PDF

6. Uchwała nr 6/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców PDF

7. Uchwała nr 7/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie podziału podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki PDF

8. Uchwała nr 5/XVII/2001 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 grudnia 2001 r. (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.) w sprawie Funduszu Oświatowego  Polskiego Związku Działkowców PDF

9. Uchwała Nr 6/V/2008 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 listopada 2008 r. (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.) w sprawie wpisowego w Polskim Związku Działkowców PDF

NOWE!

10. Uchwała nr 281/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie wytycznych do sposobu określania okręgów PZD oraz ROD w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi PDF

 11. Uchwała nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD

 

Status osoby pozbawionej członkostwa w PZD w ramach postępowania wewnątrzorganizacyjnego

 

Uchwała KR PZD w sprawie interpretacji statutu PZD w zakresie decydowania przez zarząd ROD o zwołaniu walnego zebrania sprawozdawczego ROD w trakcie kadencji

 

Uchwała KR PZD w sprawie interpretacji postanowień § 14 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 2 statutu PZD

 

Uchwała nr 17/XVII/2018

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

z dnia 6 grudnia 2018r.

w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD