Szkolenia nowych działkowców

Szkolenia dla nowych działkowców ze względu na stan epidemii nie odbywają się. Kandydatów na działkowców zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi z zakresu prawa w PZD oraz zagospodarowania działki w ROD.

W razie pojawiających się wątpliwości można wyjasnić problematyczne zagadnienia pod nuemrami telefonów:
sprawy dotyczace prawa w PZD - tel. 605 845 905,
sprawy dotyczące zagospodarownia działki - tel. 601 335 949 lub 603 239 304.
ZAPRASZAMY!

Prawo w PZD - materiały szkoleniowe

Zagospodarowanie działki w  ROD - materiały szkoleniowe

 

Zachecamy również do zapoznania się z praktycznymi poradami instruktora okręgowego Społecznej Służby Instruktorskiej, dotyczącymi usuwania starych drzew, gospodarowania wodą na działce oraz bytowania pszczół na działce, przedstawionych w formie filmów.

Usuwanie starych drzew
Bytowanie pszczół na działce

Gospodarowanie wodą na działce
Ściólkowanie gleby


Zapraszamy również działkowców do przeczytania artykułów ogrodniczych:
Wiosenne prace na działce
Prawne i ogrodznicze zasady wycinania drzew na działce

Chcesz dbać o siedliska naturalne – zrezygnuj na działce z obcych roślin inwazyjnych
Jak stworzyć działkę ekologiczną?

Zaprośmy ptaki do ogrodu!
Wypoczynek i edukacja dzieci na działce w ROD
Borówka wysoka (amerykańska) – smaczny i zdrowy owoc z własnej działki
Nie stosujmy podkładów kolejowych na działce!


Inne artykuły ogrodnicze
Działkowa permakultura
Bądź EKO! Stosuj preparaty roślinne i rozkładaj ściółkę.
Wiedzy o pszczołach nigdy nie za wiele. 20 maja Światowy Dzień Pszczół

Przygotujmy się na suszę
Ślimak, ślimak schowaj rogi...
Działkowcu, doceń piekno rododendronów

Oszczędność wody na działce - ze zbiorników deszczówki oraz zwiększenie estetyki i korzyść z własnych plonów
UWAGA SUSZA! WARZYWA I OWOCE DROŻEJĄ! POMÓŻ SOBIE SAM! Zalecenia Krajowego Zarządu PZD dla wszystkich działkowców w ROD

 

 

 

Reportaże z ROD
„Chcesz być szczęśliwy całe życie - załóż i uprawiaj ogród” - z wizytą w ROD "Kolejarz - Dębiec" w Poznaniu