Konkursy

 

Zakończenie XX edycji konkursu "Zielony Poznań" na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Poznańscy działkowcy po raz dwudziesty, jak co roku, wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miasta Poznania – „Zielony Poznań”.

W tym roku w konkursie uczestniczyło 50 Rodzinnych Ogrodów Działkowych i 3735 działkowców.

Przeglądu działek dokonała komisja Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu, łącznie 143 działki. Spośród tak licznego grona wybrano 16 działek, które zostały zakwalifikowane do etapu miejskiego.

Zakończenie dla wszystkich prowadzących konkurs na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych  oraz dla działkowców, których ogrody oceniała komisja okręgowa odbyło się 9 grudnia 2013r.

Wśród gości zaproszonych na uroczystość znaleźli się – Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania, Tomasz Kayser – zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Joanna Jajus – Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolniczej Urzędu Miasta Poznania oraz Marek Stachowiak – zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolniczej Urzędu Miasta Poznania.

Dyplomy i nagrody rzeczowe dla działkowców oraz komisji biorących udział w przeglądach działek wręczył Prezydent Ryszard Grobelny, Prezydent Tomasz Kayser  oraz Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa.

Wśród wyróżnionych znaleźli się działkowcy zakwalifikowani do miejskiego etapu konkursu, przedstawiciele 50 ogrodów działkowych, którzy na terenie ROD przeprowadzali przeglądy działek, komisje okręgowe biorące udział w przeglądach działek oraz 12 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, z których do konkursu zgłosiło się ponad 100 działkowców. Rekordową ilość zgłoszeń do konkursu odnotowano w tym roku na ROD „Minikowo”, gdzie do udziału zgłosiło się 400 działkowców.

Z racji Jubileuszu XX edycji konkursu przedstawiono krótką prezentację multimedialną obrazującą udział działkowców w konkursie  oraz zwycięzców konkursu  w latach poprzednich. W trakcie prezentacji wspomnienia z początkowych lat konkursu przedstawiał pan Adam Grocholski, jeden z uczestników komisji dokonujących przeglądu działek w pierwszej edycji konkursu - w roku 1994.

Prezes OZ PZD w Poznaniu korzystając ze spotkania z tak liczną grupą działkowców poznańskich wspomniał o aktualnej sytuacji związanej z procedowaniem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Obecnie nad ustawą glosować będą Senatorowie, posiedzenie Senatu w tej sprawie odbędzie się 11 grudnia 2013 r.

 

Zakończenie XX edycji konkursu "Zielony Poznań"

Prezydent Miasta Poznania w dniu 6 listopada 2013 r. wręczył nagrody zwycięzcom XX edycji konkursu „Zielony Poznań”. Jedną z kategorii ocenianych w konkursie były działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Działkowcy biorący udział w „Zielonym Poznaniu” stanowią najliczniejszą grupę uczestników konkursu. Na uroczystym zakończeniu obecni byli laureaci wszystkich kategorii konkursu „Zielony Poznań”. Uroczystość prowadził dyrektor Departamentu  Rolnictwa UM Poznania Marek Stachowiak. Nagrody wręczali Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny oraz Wiceprezydent Tomasz Kayser.

Tegorocznym zwycięzcą konkursu została działka Pana Stefana Tuli z ROD „Kolejarz – Dębiec”. Drugie miejsce zajęła działka Pani Grażyny Mizery z ROD „Kolejarz – Kobylepole”, a trzecie działka Pani Haliny Lewczyńskiej z ROD „Złotowska II”.

Pani Halina Lewczyńska otrzymała również wyróżnienie Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za Tradycyjny Ogród Polski.

Wyróżnienie zdobyła również działka Pani Elżbiety Janc z ROD „Relaks – Dojazd”.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu otrzymał od Prezydenta Dyplom uznania za wyjątkowe zaangażowanie przy organizacji konkursu „Zielony Poznań”.

Tak wspaniała uroczystość była również okazją do rozmowy z Prezydentem Poznania – Ryszardem Grobelnym na temat aktualnej sytuacji prawnej działkowców i ogrodów działkowych. Prezes OZ PZD w Poznaniu – dr Zdzisław Śliwa przedstawił Prezydentowi stan prac nad nową ustawą o ogrodach działkowych, a także  problem dotyczący  „pseudo uwłaszczenia” działkowców, które proponuje Platforma Obywatelska. Prezydent Ryszard Grobelny jako przewodniczący Związku Miast Polskich potwierdził opinię wyrażaną już wcześniej przez ZMP na temat niekonstytucyjności art. 30 proponowanej ustawy, dotyczącego uwłaszczenia działkowców. Prezydent obiecał również, iż na najbliższym posiedzeniu Związku, po 11 listopada br. ponownie poruszy temat dotyczący kształtu nowej ustawy o ogrodach działkowych, a przede wszystkim art. 30 tejże ustawy.

 

 AW

 

Zakończenie konkursu "Zielony Poznań"  w roku 2012

Prezydent Miasta Poznania w dniu 16 listopada 2012r. wręczył nagrody zwycięzcom XIX edycji konkursu „Zielony Poznań”. Jedną z kategorii ocenianych w konkursie są działki w ROD. Działkowcy biorący udział w „Zielonym Poznaniu” stanowią najliczniejszą grupę uczestników konkursu. Zwycięską działką w bieżącym roku została działka pp. Bogumiły i Aleksandra Baraniaków z ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego. Miejsce 2. Zajął p. Marian Joachimiak z ROD „Wichrowa”, równorzędne 3. miejsce zdobyli: p. Zygmunt Kasperski z ROD im. J. Mazurka oraz pp. Danuta i Jerzy Chrapkowscy z ROD „Międzylesie”. Nagrodę specjalną, ufundowaną przez dyrektor Ogrodu Botanicznego im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zdobył ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego za działania na rzecz ekologii.

Na uroczystym zakończeniu obecni byli laureaci wszystkich kategorii konkursu „Zielony Poznań”. Uroczystość prowadził dyrektor Wydziału Rolnictwa UM Poznania Marek Stachowiak, który jest inicjatorem i pomysłodawcą konkursu. Nagrody wręczali Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny oraz Wiceprezydent Tomasz Kayser. Podczas ceremonii głos zabrał prezes OZ PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa, który nawiązał do sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca br. oraz trwającej akcji zbierania podpisów pod projektem obywatelskim ustawy o rod. Znając przychylność Prezydenta Miasta dla ogrodów działkowych i zrozumienie dla potrzeb ich istnienia w strukturze miasta prezes OZ PZD poprosił Prezydenta o wsparcie przez złożenie podpisu na liście popierającej obywatelski projekt ustawy o rod. Prezydent Ryszard Grobelny zawsze wspierający działkowców wsparł ich również i w tej sytuacji – Prezydent Poznania podpisał się pod projektem obywatelskim ustawy o rod! Prezydent Poznania swoje wystąpienie poświęcił ogrodom działkowym potwierdzając, że rozwój ogrodów w Poznaniu jest spójny z rozwojem miasta, a biorąc pod uwagę również aspekt społeczny ogrodów są one niezbędnym elementem współczesnego społeczeństwa.  

Magdalena Klessa-Kiec

Zdjecia: Stanisław Frohmberg