Informacje z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego  w ROD „Na Zboczu” w Śremie

Informacje z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD „Na Zboczu” w Śremie

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku w świetlicy działkowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Zboczu” w Śremie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD za kadencje 2015 - 2018. W zebraniu oprócz członków PZD naszego ogrodu wzięli udział zaproszeni goście w osobach: wicestarosty śremskiego - pana Piotra Ruty, przedstawiciela burmistrza Śremu - pana Roberta Mielcarka, komendanta Straży Miejskiej w Śremie - pana Mariana Golińskiego, przedstawicieli śremskiej Policji - dzielnicowego pana...
Pokaz cięcia w ROD „Eko-Relaks” w Międzychodzie

Pokaz cięcia w ROD „Eko-Relaks” w Międzychodzie

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku na teren ROD „Eko-Relaks” w Międzychodzie przyjechał p. Mieczysław Marek instruktor krajowy SSI z OZ PZD w Poznaniu, który przeprowadził pokaz cięcia drzew owocowych i ozdobnych. Na pokaz przyszli działkowcy z naszego ogrodu oraz osoby zainteresowane przejęciem działki ogrodowej, w sumie 14 osób. Pan Marek przypomniał wiele wartościowych informacji na temat uprawy i cięcia drzew. Ponadto dowiedzieliśmy się, że wszechobecne tuje wpływają negatywnie na grusze, a maliny z...
Stanowisko zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. M. Kopernika w Poznaniu w sprawie nowelizacj ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stanowisko zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. M. Kopernika w Poznaniu w sprawie nowelizacj ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Działkowcy ROD im. M. Kopernika w Poznaniu wnoszą o uchwalenie przez Sejm RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach uwzględniającej zgłaszane przez działkowców postulaty.
Stanowisko Instruktorów SSI PZD Okręg w Poznaniu w sprawie nowelizacji projektu ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stanowisko Instruktorów SSI PZD Okręg w Poznaniu w sprawie nowelizacji projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie uwzględnia faktu kompostowania przez działkowców bioodpadów. Założono, że chce się zmotywować do kompostowania jedynie zamieszkujących na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Ministerstwo uwzględniło dla takich nieruchomości zmniejszenie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Zapis ten nie uwzględnił działkowców kompostujących resztki roślinne pochodzące z działki....
Wiosenne szkolenie instruktorów SSI w Okręgu Poznańskim

Wiosenne szkolenie instruktorów SSI w Okręgu Poznańskim

Wraz z nadejściem wiosny Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu, jak co roku, zorganizował szkolenie dla instruktorów SSI działających w Okręgu. Na szkoleniu instruktorom została przekazana uchwała nr 5/XXVIII/2019 Krajowej Rady PZD z 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” wraz z założeniami i celami Programu oraz otwartą listą polecanych do uprawy gatunków i odmian roślin ogrodniczych. Program...
Stanowisko walnego zebrania ROD „Kolejarz” – Dębiec w Poznaniu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stanowisko walnego zebrania ROD „Kolejarz” – Dębiec w Poznaniu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W obecnym projekcie ustawy wprowadzono możliwość wyboru przez ROD sytemu odbioru odpadów. Można będzie wybrać gminny odbiór śmieci poprzez złożenie stosownej deklaracji lub podpisanie umowy bezpośrednio z firmą odbierającą odpady. Ustawodawca na wniosek działkowców zapisał maksymalną stawkę wywozu określonej pojemności odpadów, nie zostawiając, jak dotychczas, gminom do dyspozycji samodzielnego określania kosztów, co powodowało ciągły wzrost stawek.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „Kolejarz” – Dębiec w Poznaniu

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „Kolejarz” – Dębiec w Poznaniu

39% działkowców ROD „Kolejarz” – Dębiec w Poznaniu przybyło 6 kwietnia 2019 r. na zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Podczas oczekiwania na II termin zebrania działkowcy wysłuchali informacji o bieżących sprawach związkowych, w tym o uchwalonym przez Krajową Radę PZD „Otwartym programie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Żywe zainteresowanie wzbudziły informacje dotyczące prac nad ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,...
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „HCP-4” w Poznaniu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „HCP-4” w Poznaniu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze powierzyło pełnienie funkcji Prezesa ROD Mateuszowi Wiśniewskiemu na kolejną kadencję, wraz z dotychczasowym Skarbnikiem ROD – Panią Iwoną Podeszwa oraz Sekretarzem ROD – Panią Izabelą Kowalską. Ponadto Mateusz Wiśniewski został wybrany Delegatem na Okręgowy Zajazd Delegatów PZD. Nowymi Osobami w 6-osobowym składzie Zarządu są Pani Małgorzata Knasiak – Wiceprezes ROD, oraz Członkowie Zarządu: Tadeusz Wojtkowiak i Maciej Filipowicz. Przewodniczący ustępującej...
Walne zebranie w ROD im 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu

Walne zebranie w ROD im 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu

30 marca działkowcy z ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu podsumowali kadencję, wybrali nowe organy Związku i podjęli uchwały gwarantujące dalszy rozwój ogrodu w 2019r i na nową kedencję
Stanowisko wlanego zebrania ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Stanowisko wlanego zebrania ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Działkowcy ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu zajęli stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o o utzrymaniu czystości i porządky w gminach
Pokaz cięcia drzew w ROD im. ks. Przyłuskiego w Poznaniu

Pokaz cięcia drzew w ROD im. ks. Przyłuskiego w Poznaniu

W sobotę 16.marca 2019 r. na terenie naszego ogrodu odbył się wiosenny pokaz cięcia drzew, który poprowadził Krajowy Instruktor p. Mieczysław Marek. Pokaz rozpoczęliśmy o godz. 11:00. W pokazie uczestniczyli działkowcy z naszego ogrodu oraz goście. Pan Instruktor ciekawie opowiadał o roślinach, pokazał na „żywym organizmie” jak przygotować się do cięcia i jak to cięcie fizycznie przeprowadzić. Mogliśmy się także dowiedzieć, lub przypomnieć sobie, kiedy tniemy śliwy, kiedy jabłonie, albo agrest, a kiedy...
Pokaz cięcia w ROD im. Wł. Reymonta  w Śremie.

Pokaz cięcia w ROD im. Wł. Reymonta w Śremie.

Ogród został założony w 1980 r., założycielem ogrodu była wówczas odlewnia żeliwa w Śremie. Na podstawie uchwały PZD ogród otrzymał nazwę im, Władysława Reymonta. Ogród składa się z 151 działek, zajmuje 5,3248 ha i jest położony na osiedlu „Jeziorany” w Śremie niedaleko osiedla i odlewni żeliwa w Śremie. Pojedyncze działki mają powierzchnię około 300 m2. Ogród jest wyposażony w instalacje elektryczną i wodociągową oraz sąsiaduje z ROD im. Kopernika oraz z ROD im. Staszica....
Dotacje celowe dla Rodzinnego Ogrodu Działkoweg im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach

Dotacje celowe dla Rodzinnego Ogrodu Działkoweg im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach

W piątek 22 marca 2019 roku  Burmistrz Obornik Tomasz Szrama oraz Jan Molski i Danuta Krzyżanowska, przedstawiciele ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach podpisali dwie umowy dotyczące przekazania środków publicznych w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych w ogrodzie. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Gminą Oborniki środki finansowe w wysokości          14 000 zł przeznaczone zostaną na zainstalowanie monitoringu przy ogrodowym składowisku śmieci oraz...
Uroczyste posiedzenie Zarządu ROD Karolin w Koziegłowach wraz z urodzinowym prezentem

Uroczyste posiedzenie Zarządu ROD Karolin w Koziegłowach wraz z urodzinowym prezentem

„Otwieram uroczyste Jubileuszowe posiedzenie Zarządu ROD Karolin w Koziegłowach inne niż zwykle. Dzisiaj będziemy wspominać i cieszyć się z efektów pracowicie spędzonych lat na naszych działkach. Z ogromną satysfakcją informuję o zgłoszeniu zakończenia wielkiej inwestycji pod nazwą „Modernizacji instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem Ogrodu””. Takimi słowami 9 marca 2019 r. otworzyła Pani Prezes Zenona Leś uroczyste posiedzenie zarządu poświęcone 40-leciu istnienia ROD „Karolin”...
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD im. Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD im. Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

17 marca 2019 roku działkowcy ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. przybyli do ogrodowej świetlicy, aby podsumować minioną kadencję i między innymi wybrać nowy zarząd i komisję rewizyjną na nową kadencję 2019-2022 rok. Wiosenna pogoda i obowiązek skłoniły 30% działkowców ROD i członków PZD do uczestniczenia w  ważnym dla ogrodu walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Ze względu na brak większości zebranie rozpoczęło się w drugim terminie. W oczekiwaniu na regulaminowy czas rozpoczęcia...
Leszno pomoże działkowcom

Leszno pomoże działkowcom

Działkowcy Leszna będą mogli ubiegać się o środki finansowe na inwestycje w ROD  , zapisane specjalnie dla nich w budżecie  miasta Leszna. Prezydent  Leszna Łukasz Borowiak proponuje aby w tym roku było to 30 tysięcy złotych. Temat będzie omawiany na najbliższej Sesji Rady Miasta. (źródło: www.leszno.pl)
Pokazy cięcia wiosennego

Pokazy cięcia wiosennego

Dni coraz cieplejsze i wyraźnie czuć nadchodzącą wiosnę. Najwyższy już czas dokonać na działce wiosennego przeglądu, także wśród drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Cięcie to podstawowy zabieg pielęgnacyjny i sanitarny. OZ PZD tej wiosny przeprowadzi pokazy cięcia w następujących ROD: - ROD im. ks. Przyłuskiego w Poznaniu - 16 marca 2019 r., - ROD im. Wł. Reymonta w Śremie - 23 marca 2019 r., - ROD Relaks w Imielnie - 6 kwietnia 2019 r., - ROD EKO-Relaks w Międzychodzie - 13 kwietnia 2019 r. OZ PZD w Poznaniu ...
Apel Rady Okręgowej Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 13 marca 2019r. do Senatu RP w sprawie uchwalonej przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Apel Rady Okręgowej Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 13 marca 2019r. do Senatu RP w sprawie uchwalonej przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Jako działkowcy obawiamy się skutków przyjętych przez Sejm RP rozwiązań, które w konsekwencji mogą doprowadzić do powstania wielu nowych roszczeń wobec terenów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe, na których przez lata urządziło swoje działki tysiące polskich działkowców, którzy zainwestowali w nie znaczne środki finansowe.
Okręg Poznański uchwalił plany na 2019r.

Okręg Poznański uchwalił plany na 2019r.

Na pierwszym w2019r. posiedzeniu obradowała 13 marca br. Okręgowa Rada PZD w Poznaniu. W posiedzeniu oprócz członków Rady uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dorota Zerba oraz zaproszeni goście: Gerard Hajgelman – zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta oraz honorowy prezes Okręgu Henryk Sobański.
Senator Piotr Florek wysłuchał opinii działkowców

Senator Piotr Florek wysłuchał opinii działkowców

   Były Wojewoda Wielkopolski a obecnie Senator RP Piotr Florek był kolejnym parlamentarzystą odwiedzonym przez działkowców w związku z nowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, 
« pierwsza45678910ostatnia »