Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. C. Ratajskiego w Poznaniu w sprawie ustawy o urzymaniu czystości i porządku w gminach

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. C. Ratajskiego w Poznaniu w sprawie ustawy o urzymaniu czystości i porządku w gminach

W dotychczasowym systemie nieracjonalnego odbioru odpadów i wysokimi kosztami ich wywozu byliśmy obciążani bo za nas z mocy prawa gminy stanowiły o wysokości ryczałtu za ich odbiór.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „Szczytniki” w Szczytnikach (Gmina Kórnik)

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „Szczytniki” w Szczytnikach (Gmina Kórnik)

3. Maja w ROD „Szczytniki” w Szczytnikach (gmina Kórnik), Działkowcy – Członkowie PZD uczestniczyli w Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Okręgowy Zarząd PZD na Zebraniu reprezentował Przedstawiciel Okręgu PZD – Mateusz Wiśniewski oraz Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD Gminy Kórnik – Stanisław Wawrzyniak.. Zebranie z powodu braku obecności 50% Członków PZD w ROD odbyło się w drugim terminie. 30 minutową przerwę pomiędzy pierwszym i drugim terminem wypełniła...
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Polania w Gnieźnie

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Polania w Gnieźnie

W dniu 12 kwietnia 2019 r. w szkole podstawowej nr 12 odbyło się Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za rok 2018 i kadencję. Zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 17.00. 30 min w oczekiwaniu na drugi termin wypełniła nam pogadanka na temat bezpieczeństwa zarówno zimą, jak i latem, głos zabrał Aspirant Artur Bączek z Gnieźnieńskiej Policji. O godzinie 17.00 zebranie otwarł Prezes ogrodu Piotr Kałasz gdzie na stanowisko przewodniczącego zebrania zaproponował Panią Joannę Kaczmarek, jednogłośnie kandydatura...
          Dotacje Samorządowe dla Średzkich ROD w 2019 roku

Dotacje Samorządowe dla Średzkich ROD w 2019 roku

Samorząd Miasta i Gminy Środa Wlkp. poprzedniej kadencji nie szczędził pieniędzy na pomoc i modernizację ROD Miasta Środy Wlkp. Dziękujemy im za to. W ostatnim roku wyborczym 2018 na wnioski złożone przez Zarządy ROD o dotacje dla 3 ROD Środy Wlkp. zabezpieczono w planie finansowo-budżetowym na 2019 rok 125.000,00 złotych na dotacje celowe modernizacji infrastruktury ROD, głównie instalacji wody miejskiej, oblicznikowania istniejącej instalacji wody ze studni głębinowej ogrodu oraz wymiany zniszczonego ogrodzenia siatkowego...
Poznańscy działkowcy uczcili Święto Konstytucji

Poznańscy działkowcy uczcili Święto Konstytucji

Wśród tłumnie zgromadzonych mieszkańców Poznania świętujących uchwalenie Kosnstytucji 3 Maja nie zabrakło poznańskich działkowców.
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze                                                              w ROD Zielony Zakątek w Nowym Tomyślu

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Zielony Zakątek w Nowym Tomyślu

W dniu 27 kwietnia 2019 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ROD Zielony Zakątek w Nowym Tomyślu. Zebranie otworzył Prezes ogrodu Józef Kasprzak, który powitał wszystkich obecnych członków ogrodu i zaproszonych gości - Pana Jerzego Pochylskiego członka Rady Okręgu PZD w Poznaniu oraz przedstawicieli samorządowców lokalnych powiatu i miasta Nowy Tomyśl. Po odegraniu hymnu PZD i uczczeniu chwilą ciszy zmarłych działkowców, Prezes odczytał uchwały Krajowej Rady PZD o...
Stanowisko walnego zebrania ROD Relax w Swarzędzu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stanowisko walnego zebrania ROD Relax w Swarzędzu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Jako obywatele wnosimy o umieszczenie w ustawie częściowego zwolnienia działkowców z opłaty za wywóz odpadów komunalnych z tytułu kompostowania odpadów roślinnych z działki. Taka zasada została przyjęta dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nierówne traktowanie w tym zakresie nie jest sprawiedliwe, a wręcz krzywdzące dla działkowców. Mamy nadzieję, że głos płynący od działkowców zostanie uwzględniony podczas prac legislacyjnych nad ustawą o...
Przedświątecznie z Zastępcą Prezydenta Poznania Jędrzejem Solarskim o zdrowiu i kulturze w ROD

Przedświątecznie z Zastępcą Prezydenta Poznania Jędrzejem Solarskim o zdrowiu i kulturze w ROD

W przedświąteczny piątek 19 kwietnia 2019r. prezes Okręgu Zdzisław Śliwa w towarzystwie prezes ROD im ks. Przyłuskiego i zarazem przewodniczącej komisji polityki społecznej Okręgu Barbary Czapli oraz prezesa ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego Andrzeja Górczyńskiego odwiedzili Zastępcę Prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego by rozmawiać o planach działania na polu promocji zdrowia i kultury w rodzinnych ogrodach działkowych. W spotkaniu wzięli udział także inni urzędnicy miejscy: zastępca Dyrektor Wydziału Zdrowia...
Informacje z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD „Na Zboczu” w Śremie

Informacje z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD „Na Zboczu” w Śremie

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku w świetlicy działkowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Zboczu” w Śremie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD za kadencje 2015 - 2018. W zebraniu oprócz członków PZD naszego ogrodu wzięli udział zaproszeni goście w osobach: wicestarosty śremskiego - pana Piotra Ruty, przedstawiciela burmistrza Śremu - pana Roberta Mielcarka, komendanta Straży Miejskiej w Śremie - pana Mariana Golińskiego, przedstawicieli śremskiej Policji - dzielnicowego pana...
Pokaz cięcia w ROD „Eko-Relaks” w Międzychodzie

Pokaz cięcia w ROD „Eko-Relaks” w Międzychodzie

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku na teren ROD „Eko-Relaks” w Międzychodzie przyjechał p. Mieczysław Marek instruktor krajowy SSI z OZ PZD w Poznaniu, który przeprowadził pokaz cięcia drzew owocowych i ozdobnych. Na pokaz przyszli działkowcy z naszego ogrodu oraz osoby zainteresowane przejęciem działki ogrodowej, w sumie 14 osób. Pan Marek przypomniał wiele wartościowych informacji na temat uprawy i cięcia drzew. Ponadto dowiedzieliśmy się, że wszechobecne tuje wpływają negatywnie na grusze, a maliny z...
Stanowisko zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. M. Kopernika w Poznaniu w sprawie nowelizacj ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stanowisko zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD im. M. Kopernika w Poznaniu w sprawie nowelizacj ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Działkowcy ROD im. M. Kopernika w Poznaniu wnoszą o uchwalenie przez Sejm RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach uwzględniającej zgłaszane przez działkowców postulaty.
Stanowisko Instruktorów SSI PZD Okręg w Poznaniu w sprawie nowelizacji projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stanowisko Instruktorów SSI PZD Okręg w Poznaniu w sprawie nowelizacji projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie uwzględnia faktu kompostowania przez działkowców bioodpadów. Założono, że chce się zmotywować do kompostowania jedynie zamieszkujących na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Ministerstwo uwzględniło dla takich nieruchomości zmniejszenie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Zapis ten nie uwzględnił działkowców kompostujących resztki roślinne pochodzące z działki....
Wiosenne szkolenie instruktorów SSI w Okręgu Poznańskim

Wiosenne szkolenie instruktorów SSI w Okręgu Poznańskim

Wraz z nadejściem wiosny Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu, jak co roku, zorganizował szkolenie dla instruktorów SSI działających w Okręgu. Na szkoleniu instruktorom została przekazana uchwała nr 5/XXVIII/2019 Krajowej Rady PZD z 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” wraz z założeniami i celami Programu oraz otwartą listą polecanych do uprawy gatunków i odmian roślin ogrodniczych. Program...
Stanowisko walnego zebrania ROD „Kolejarz” – Dębiec w Poznaniu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Stanowisko walnego zebrania ROD „Kolejarz” – Dębiec w Poznaniu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W obecnym projekcie ustawy wprowadzono możliwość wyboru przez ROD sytemu odbioru odpadów. Można będzie wybrać gminny odbiór śmieci poprzez złożenie stosownej deklaracji lub podpisanie umowy bezpośrednio z firmą odbierającą odpady. Ustawodawca na wniosek działkowców zapisał maksymalną stawkę wywozu określonej pojemności odpadów, nie zostawiając, jak dotychczas, gminom do dyspozycji samodzielnego określania kosztów, co powodowało ciągły wzrost stawek.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „Kolejarz” – Dębiec w Poznaniu

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „Kolejarz” – Dębiec w Poznaniu

39% działkowców ROD „Kolejarz” – Dębiec w Poznaniu przybyło 6 kwietnia 2019 r. na zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Podczas oczekiwania na II termin zebrania działkowcy wysłuchali informacji o bieżących sprawach związkowych, w tym o uchwalonym przez Krajową Radę PZD „Otwartym programie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Żywe zainteresowanie wzbudziły informacje dotyczące prac nad ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,...
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „HCP-4” w Poznaniu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „HCP-4” w Poznaniu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze powierzyło pełnienie funkcji Prezesa ROD Mateuszowi Wiśniewskiemu na kolejną kadencję, wraz z dotychczasowym Skarbnikiem ROD – Panią Iwoną Podeszwa oraz Sekretarzem ROD – Panią Izabelą Kowalską. Ponadto Mateusz Wiśniewski został wybrany Delegatem na Okręgowy Zajazd Delegatów PZD. Nowymi Osobami w 6-osobowym składzie Zarządu są Pani Małgorzata Knasiak – Wiceprezes ROD, oraz Członkowie Zarządu: Tadeusz Wojtkowiak i Maciej Filipowicz. Przewodniczący ustępującej...
Walne zebranie w ROD im 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu

Walne zebranie w ROD im 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu

30 marca działkowcy z ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu podsumowali kadencję, wybrali nowe organy Związku i podjęli uchwały gwarantujące dalszy rozwój ogrodu w 2019r i na nową kedencję
Stanowisko wlanego zebrania ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Stanowisko wlanego zebrania ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

Działkowcy ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu zajęli stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o o utzrymaniu czystości i porządky w gminach
Pokaz cięcia drzew w ROD im. ks. Przyłuskiego w Poznaniu

Pokaz cięcia drzew w ROD im. ks. Przyłuskiego w Poznaniu

W sobotę 16.marca 2019 r. na terenie naszego ogrodu odbył się wiosenny pokaz cięcia drzew, który poprowadził Krajowy Instruktor p. Mieczysław Marek. Pokaz rozpoczęliśmy o godz. 11:00. W pokazie uczestniczyli działkowcy z naszego ogrodu oraz goście. Pan Instruktor ciekawie opowiadał o roślinach, pokazał na „żywym organizmie” jak przygotować się do cięcia i jak to cięcie fizycznie przeprowadzić. Mogliśmy się także dowiedzieć, lub przypomnieć sobie, kiedy tniemy śliwy, kiedy jabłonie, albo agrest, a kiedy...
Pokaz cięcia w ROD im. Wł. Reymonta w Śremie.

Pokaz cięcia w ROD im. Wł. Reymonta w Śremie.

Ogród został założony w 1980 r., założycielem ogrodu była wówczas odlewnia żeliwa w Śremie. Na podstawie uchwały PZD ogród otrzymał nazwę im, Władysława Reymonta. Ogród składa się z 151 działek, zajmuje 5,3248 ha i jest położony na osiedlu „Jeziorany” w Śremie niedaleko osiedla i odlewni żeliwa w Śremie. Pojedyncze działki mają powierzchnię około 300 m2. Ogród jest wyposażony w instalacje elektryczną i wodociągową oraz sąsiaduje z ROD im. Kopernika oraz z ROD im. Staszica....
« pierwsza1234567ostatnia »