Co naprawdę wydarzyło się w ROD Bogdanka w Poznaniu?

Co naprawdę wydarzyło się w ROD Bogdanka w Poznaniu?

W nawiązaniu do napiętej sytuacji i protestów do jakich doszło w ostatnich dniach  na terenie ROD Bogdanka w Poznaniu w związku z częściową likwidacją ogrodu i wydaniem terenu właścicielowi firmie Darex Sp. z o.o. , Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu pragnie zająć stanowisko w sprawie i sprostować informacje jakie trafiły do wiadomości publicznej.
Gmina Międzychód przeznaczy środki finansowe na dofinansowanie infrastruktury w ROD

Gmina Międzychód przeznaczy środki finansowe na dofinansowanie infrastruktury w ROD

Gmina Międzychód przeznaczy środki finansowe na dofinansowanie infrastruktury w ROD Rada Miejska Międzychodu jest kolejną, która podjęła uchwałę określającą zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD na terenie gminy. Rada Miejska Międzychodu podjęła uchwałę 29 września 2020 r., ale obowiązywać będzie ona od 1 stycznia 2021 r. W ramach uchwały Rady Miejskiej ROD będą mogły występować o dofinansowanie infrastruktury...
List otwarty Zdzisława Stankowiaka z ROD „Winiary” w Gnieźnie do Premiera RP Mateusza Morawieckiego w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

List otwarty Zdzisława Stankowiaka z ROD „Winiary” w Gnieźnie do Premiera RP Mateusza Morawieckiego w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Nowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wprowadza również zmiany w ustawie „Prawo wodne” w wyniku czego zmienione mają być warunki pobierania wody koniecznej do  podlewania prowadzonych na działkach upraw, a tym samym podniesione mają być opłaty za pobór tej wody.
Bezpieczniej na działkach - inwestycje w ROD im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie

Bezpieczniej na działkach - inwestycje w ROD im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie

W ROD im. Króla Stanisława Leszczynńkiego w Lesznie zakończyly się inwestyjce mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na dzialkach.
Stanowisko Instruktorów Okręgowych SSI Okręgu Poznańskiego  z 5 listopada 2020 r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy

Stanowisko Instruktorów Okręgowych SSI Okręgu Poznańskiego z 5 listopada 2020 r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy

Instruktorzy okręgowi SSI Okręgu Poznańskiego doceniają ważne i potrzebne sprawy ujęte w ustawie o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy. Zwracają jednak uwagę na brak poszanowania praw działkowców zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 r. Zmiana prawa powinna uszanować nabyte prawa działkowców m.in. do odszkodowania za nakłady i nasadzenia na działce będące jego własnością oraz prawo do terenu zamiennego za zlikwidowany ROD. Projekt ustawy zakłada również zmiany w...
Roczny cykl uprawy pomidorów na działce - porady Instruktora SSI

Roczny cykl uprawy pomidorów na działce - porady Instruktora SSI

Pomidor to jedno z warzyw najchętniej uprawiane na działkach w ROD. W kolejnym filmie instruktor okręgowy SSI - p. Józef Gęzikiewicz z ROD "Orkan" w Jaryszkach przedstawia roczny cykl uprawy pomidora. Przedstawia zastosowanie przedplonu i stosowanie naturlanych metod ochrony roślin, które profilaktycznie zabezpieczają rośliny, aby uzyskać zdrowy i obfity zbiór. Film przygotowany w dwóch częściach. Zapraszamy do obejrzenia filmu.
Zakończenie budowu ogrodzenia w ROD „Relax – Umultowo” w Poznaniu

Zakończenie budowu ogrodzenia w ROD „Relax – Umultowo” w Poznaniu

Szanowni Państwo z wielką radością informujemy, iż dobiegła końca nasza inwestycja związana z budową płotu betonowego. Inwestycja dofinansowana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kwotą 17.200 zł, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 34.392,01zł. W kwocie tej wykonaliśmy 172 mb płotu betonowego, którego element składał się z 3 łyt pełnych oraz jednej ażurowej. W kwocie 34.392,01 zł brutto firma wykonawcza usunęła stare opłotowanie, wykarczowała teren na 1 m od granicy płotu...
Uprawa aktinidii na działce - porady Instruktora SSI

Uprawa aktinidii na działce - porady Instruktora SSI

          Kolejne porady instruktora okręgowego SSI - p. Józefa Gęzikiewicza z ROD "Orkan" w Jaryszkach odnośnie uprawy aktinidii na działce. Jak zawsze film pełen praktycznych porad i wkazówek. Zapraszamy do obejrzenia filmu.  
Ekologia w praktyce - porady instruktora SSI

Ekologia w praktyce - porady instruktora SSI

Informacja instruktora okręgowego SSI - p. Józefa Gęzikiewicza z ROD "Orkan" w Jaryszkach o ekologicznych działaniach w ROD. Zapraszmy do obejrzenia filmu.
Część sadownicza mojej działki - porady Instruktora SSI

Część sadownicza mojej działki - porady Instruktora SSI

Porady instruktora okręgowego SSI - p. Józefa Gęzikiewicza z ROD "Orkan" w Jaryszkach dotyczące uprawy roslin sadowniczych na działce. Zapraszmy do obejrzenia filmu.
UWAGA DZIAŁKOWCY!!!!!

UWAGA DZIAŁKOWCY!!!!!

Z powodu trwającej epidemii COVID-19, należy: 1. Ograniczyć bezpośrednie kontakty z innymi osobami i bezwzględnie przestrzegać oraz wymagać od innych przestrzegania przepisów wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. 2. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich osób przebywających w budynkach należących do ROD (z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa).
Interpelacja Posła Krzysztofa Paszyka w sprawie zabezpieczenia trwałości i integralności rodzinnych ogrodów działkowych podczas prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

Interpelacja Posła Krzysztofa Paszyka w sprawie zabezpieczenia trwałości i integralności rodzinnych ogrodów działkowych podczas prac nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

Mając na uwadze krytyczne spostrzeżenia działkowców z rodzinnych ogrodów działkowych oraz ich organizacji, dotyczące projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – wnoszę interpelację poselską w sprawie uwzględnienia w przedmiotowym projekcie zgłaszanych uwag i propozycji, mających na celu zabezpieczenie praw działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych oraz Polskiego Związku Działkowców.
Ciekawostki z ROD im Wł. Reymonta w Śremie - gigantyczne plony warzyw, uprawa karłowych odmian drzew owocowych, segregacja odpadów w ROD i … odkrywanie nowych muzycznych talentów

Ciekawostki z ROD im Wł. Reymonta w Śremie - gigantyczne plony warzyw, uprawa karłowych odmian drzew owocowych, segregacja odpadów w ROD i … odkrywanie nowych muzycznych talentów

Oto jej zbiory. Jak sama mówi, wiedza to nauka. Marchew odm. „Kalina”  wymaga gleb lekkich, piaszczysto-gliniastych, próchniczych i wilgotnych, o małej zawartości azotu. W tegorocznym badaniu gleby, w której uprawiana była marchew, pH wynosiło - 6,0. Marchew nie lubi wapnowania, jeżeli konieczne jest jego wykonanie to trzeba to zrobić co najmniej rok przed siewem nasion. Bezpośrednio przed siewem marchwi nie powinien być stosowany obornik. Uprawa marchwi jest możliwa nie wcześniej jak w drugim roku po...
Stanowisko zarządu ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

Stanowisko zarządu ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

Oborniccy działkowcy, którzy prowadzą ekologiczne uprawy ogrodnicze i sadownicze, obawiają się zmniejszania plonów w obliczu postepującej suszy.
Platforma do zdalnego odbycia szkolenia dla kandydatów na działkowców jest już dostępna!

Platforma do zdalnego odbycia szkolenia dla kandydatów na działkowców jest już dostępna!

Informujemy, że na stronie internetowej OZ PZD w Poznaniu dostępna jest platforma do odbycia szkolenia dla kandydatów na działkowców w formie zdalnej. Kandydat musi zalogować się na takiej platformie, zapoznać się z materiałami szkoleniowymi, a następnie odpowiedzieć na kilka pytań testowych z przeczytanego materiału. Pozytywna odpowiedź na 3 z 5 zadanych pytań skutkuje zaliczeniem szkolenia i możliwością wydruku zaświadczenia o jego ukończeniu, które działkowiec przekazuje do zarządu ROD. Zarządy ROD...
Nowy Ośrodek Finansowo-Księgowy powstał w Lesznie

Nowy Ośrodek Finansowo-Księgowy powstał w Lesznie

Potrzeba przeniesienia księgowości ROD do ośrodków finansowo-księgowych organizowanych przez okręgowe zarządy wynika z prostych faktów: ośrodki są obsługiwane przez kadrę z profesjonalnym – kierunkowym przygotowaniem zawodowym, posługują się opracowanym na potrzeby Związku nowoczesnym oprogramowaniem DGCS PZD System, przestrzegają zasad rachunkowości i prawa obowiązującego w PZD, ustawy o rachunkowości i prawa powszechnie obowiązującego i to, co najważniejsze: gwarantują prowadzenie księgowości...
Sprzątanie Świata w ROD „Polania” w Gnieźnie

Sprzątanie Świata w ROD „Polania” w Gnieźnie

W ramach Sprzątania Świata, Zarząd ROD „Polania” w Gnieźnie postanowił posprzątać teren wokół swojego ogrodu. Usunięto niepotrzebne zarośla, które tylko gromadziły śmieci. Po wyczyszczeniu zarośli okazało się, iż uzbieraliśmy kilkadziesiąt worków z wszelakimi odpadami. Podziękowania dla działkowca L.R. za udostępnienie i obsługę koparki, która w znacznym stopniu ułatwiła pracę. Zarząd ROD „Polania”
Nadanie sztandaru ROD im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu

Nadanie sztandaru ROD im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu

12.09.2020 r. Uchwałą nr 8/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020 roku nadano SZTANDAR dla ROD im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu. Oficjalna uroczystość miała się odbyć 22 sierpnia. Niestety pogoda - padający deszcz przez prawie cały dzień pokrzyżował plany. Dzisiaj tj. 12 września pogoda dopisała i uroczyste nadanie sztandaru obyło się podczas Komisarycznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego na terenie ROD im. Żwirki i Wigury II. Sztandar na ręce Prezesa zarządu ROD Ludwika...
Potrzebujemy zieleni. Rośnie znaczenie i wartość ogrodów działkowych. Artykuł w

Potrzebujemy zieleni. Rośnie znaczenie i wartość ogrodów działkowych. Artykuł w "Wiadomościach Wrzesińskich"

Tego lata ogrody działkowe w całej Polsce przeżywały prawdziwe oblężenie. Ze względu na pandemię wiele osób zrezygnowało z wakacyjnych wyjazdów. W czasie urlopów z mieszkań w blokach uciekali na działkę. Tendencje krajowe są widoczne także we Wrześni.
Pamiętajmy o negatywnym sąsiedztwie roślin…

Pamiętajmy o negatywnym sąsiedztwie roślin…

Działkowcy chętnie sadzą na działce rośliny iglaste i często zapominają o roślinach liściastych, jakie można posadzić w ogrodzie. Rośliny iglaste mają wiele walorów estetycznych i funkcjonalnych, ale pamiętajmy, że zmienność ogrodu w ciągu roku zyskujemy właśnie dzięki roślinom liściastym. Dodatkowym argumentem zwolenników zmniejszenia ilości, a nawet wyeliminowania iglaków na działce, było pojawienie się rdzy gruszy, która doprowadziła do znacznego zmniejszenia posadzonych i owocujących...
« pierwsza1234567ostatnia »