100-lecie ROD "Nowa Przyroda" w Poznaniu

W 1913 r.  Niemcy w ślad za trendami płynącymi z krajów zachodnich, postanowili założyć dla swoich rodzin ogródki działkowe w Poznaniu, który ciągle jeszcze znajdował się pod zaborem pruskim. Początkowo na wydzielonym terenie o powierzchni 3 ha między obecnymi ulicami Bukowską, Swobodą, a Bułgarską, założono ogród nazwany "Schebengarten". W 1914 r. Niemcy do urządzania ogrodu zatrudniali Polaków, z których nieliczni otrzymali skrawki terenu dla swoich potrzeb. Ten rok przyjęto za początek istnienia ogrodu działkowego. Wybuch I wojny światowej spowodował, że w latach następnych na wydzielonym terenie zaczęły gospodarować polskie rodziny, zajmując w 1918 r. praktycznie cały teren. W 1926 r. działkowcy w liczbie 36 postanowili dalszą pracę i działania ująć w ramy organizacyjne. Zwołano zebranie, powołano zarząd i założono "Towarzystwo Miłośników Pielęgnacji Drzew Owocowych".  Pierwszym Prezesem Towarzystwa wybrano Maksymiliana Powałowskiego. Już w 1929 r. powierzchnia ogrodu zwiększyła się do 5 ha, a liczba działkowców do 68.  Rok 1930 przyniósł kolejne zmiany. Wraz z powołaniem Związku Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych, dotychczasowe Towarzystwo przekształcono w Towarzystwo Ogrodu Działkowego Przyroda w Poznaniu. Powtórkę z historii przerobiono wraz z wybuchem II wojny światowej. I znów okupant przejął część terenu ogrodu. Walki o wyzwolenie Poznania w 1945 r. spowodowały wiele zniszczeń i musiano po wyzwoleniu odbudowywać powstałe zniszczenia. Ogrodowy Kronikarz w pamiątkowej księdze w 1967 r. napisał: "Po upływie 54 lat zaszła potrzeba, by okres historii ogrodu objąć ramami wspomnień i ażeby pozostawić spadkobiercom garść historii w której działkowcy tego ogrodu przeżywali dobre i trudne okresy, w których żyli i pracowali, w której się rodzili i umierali". Od chwili powstania ogrodu mija 100 lat. Działkowcy ROD Nowa Przyroda postanowili uczcić to wydarzenie na festynie zorganizowanym 27 września 2014 r.

W pięknie wyremontowanej i udekorowanej na tę okoliczność świetlicy ogrodu zgromadziła się liczna grupa działkowców. Przybyli też zaproszeni goście w osobach prezesa OZ PZD Zdzisława Śliwy,  wiceprezesa Jerzego Kucznerowicza oraz członków OZ i przedstawicieli sąsiednich ROD: Henryka Cieślika, Barbary Czapli, Teresy Lorenz oraz Piotra Sobańskiego. Prezes ROD, Jacek Michalewicz, po powitaniu działkowców i gości przedstawił zarys historii ogrodu, po czym poprosił prezesa OZ o okolicznościowe wystąpienie. Padły w nim słowa nawiązujące do pięknej i bogatej historii oraz do aktualnych problemów ogrodnictwa działkowego. Omówiono istniejące zagrożenia w sprawie altan, potrzebę obrony ustawy o ROD wobec wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, apelowano o zachowanie jedności i wspólną walkę o zachowanie ogrodnictwa działkowego dla przyszłych pokoleń. W imieniu PZD prezes wręczył gospodarzowi uroczystości okazały puchar. Wręczono puchary od Kolegium Prezesów Poznań Jeżyce, sąsiedniego ogrodu Ubezpieczeniowiec. Zasłużeni działkowcy odebrali odznaczenia związkowe i okolicznościowe dyplomy uznania. Wyróżniono też użytkowników najpiękniejszych działek. Na zakończenie części oficjalnej zaprezentowano działkowcom nakręcony na tą okazję film o Ogrodzie. Starsi działkowcy ze wzruszeniem i łzami w oczach dziękowali jego autorowi panu Waldemarowi Mielcarskiemu wspominając miniony czas i odnajdując swoje osoby zarejestrowane na kadrach z przeszłości. Uroczystość zakończyła tradycyjna zabawa.

 

TAD

 

Pobierz zdjęcia

 

Film wkrótce...