Kontakt

Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Poznań
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań

fax  61 823 69 41

poznan@pzd.pl

MAPA

Prezespołaczenie przez Sekretariat

Dyrektor biura połączenie przez Sekretariat


Sekretariat  -  tel. 61 823 61 71 w. 1

Dział inwestycji – tel. 61 823 64 97 w. 2

Dział terenowo-prawny  – tel. 61 823 61 71 w. 4

Dział ogrodniczy – tel. 61 823 61 71 w. 3

Radca prawny – tel. 61 823 61 71 w. 6
dni pracy: poniedziałek - czwartek

Księgowość – tel. 61 823 64 97 w. 5

Ośrodek Finansowo - Księgowy – tel. 61 823 61 71 w. 8

Administracja – tel. 61 823 61 71 w. 7

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna  – tel. 61 823 61 71 w. 9

Biuro OZ PZD w Poznaniu czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30,
w poniedziałki do godz. 17.00 , we wtorki do godz. 15.30, w pozostałe dni do 15.00