Aktualności

Posiedzenia Komisji oświaty i szkolenia Okręgu w sprawie szkoleń dla nowych działkowców

Posiedzenia Komisji oświaty i szkolenia Okręgu w sprawie szkoleń dla nowych działkowców

W związku z uchwałą podjęta w grudniu 2022 r. przez OZ o powrocie szkoleń dla nowych działkowców w systemie tradycyjnym i zawieszeniu szkoleń poprzez platformę szkoleniową, 20 stycznia 2023 r.  odbyło się spotkanie Komisji oświaty i szkolenia Okręgu. Przewodniczący Komisji – Jan Molski przypomniał uchwały JK PZD zobowiązujące nowych działkowców do odbycia szkolenia oraz przedstawił Program Oświatowy PZD. Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa przedstawił i omówił prezentację z zakresu Prawa w PZD,...
Rozpoczeto cykl szkoleń dla zarządów ROD  przed walnymi zebraniami.

Rozpoczeto cykl szkoleń dla zarządów ROD przed walnymi zebraniami.

Okręgowy Zarząd PZD podobnie jak w latach ubiegłych rozpoczął szkolenia dla organów statutowych PZD – zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD – przygotowujące do organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych.  Tegoroczne szkolenia zorganizowane zostaną w formie zdalnej za pomocą komunikatora Teams.
Podsumowanie inwestycji ogrodowych wspieranych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski

Podsumowanie inwestycji ogrodowych wspieranych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski

Już po raz kolejny w 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał z budżetu Województwa dotacje na wsparcie infrastruktury ogrodowej 36 rodzinnym ogrodom działkowym Okręgu w Poznaniu w kwocie 1 167 045 zł.  Dzięki temu wsparciu finansowemu możliwe było wykonanie wielu remontów infrastruktury ogrodów.  Dotyczyło to głównie: wymiany opłotowań zewnętrznych, budowy lub modernizacji sieci wodociągowych, utwardzenia dróg wewnętrznych, utwardzenia wjazdów na rod....
,,Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas” – wręczenie pamiątkowych ryngrafów Staroście Powiatu Wrzesińskiego oraz Burmistrzowi Wrześni przez przedstawicieli ROD powiatu wrzesińskiego

,,Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas” – wręczenie pamiątkowych ryngrafów Staroście Powiatu Wrzesińskiego oraz Burmistrzowi Wrześni przez przedstawicieli ROD powiatu wrzesińskiego

Przedstawiciele Powiatowego Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych we Wrześni Marcin Makowski, Marian Wojciechowski i Zbigniew Mikołajczak z początkiem nowego roku w dniach 16 i 17 stycznia 2023r. złożyli wizytę Staroście Powiatu Wrzesińskiego Dionizemu Jaśniewiczowi oraz Burmistrzowi Wrześni Tomaszowi Kałużnemu aby podziękować za wieloletnie wspieranie rodzinnych ogrodów działkowych z terenu powiatu wrzesińskiego. Podkreślili również, jak ważne jest wsparcie włodarzy powiatu i miasta dla wszystkich...
Telewizja Polska w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach

Telewizja Polska w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach

Wydawałoby się, że w styczniu każdego roku ogrody działkowe pogrążone są w głębokim zimowym śnie. Nic bardziej mylnego, Zarząd naszego ogrodu pracuje na „pełnych obrotach”. Praktycznie zakończyliśmy realizację projektu  „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Zaplanowane inwestycje i zakupy zostały w pełni zrealizowane. Teraz nastał czas skrupulatnych rozliczeń środków otrzymanych z Unii Europejskiej. W dniu 9 stycznia 2023 roku odwiedziła nas...
Spotkanie Opłatkowe i Noworoczne członków Zarządu i Komisji oraz członków Aktywu społecznego ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

Spotkanie Opłatkowe i Noworoczne członków Zarządu i Komisji oraz członków Aktywu społecznego ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

W dniu 07.01.2023 roku w godzinach popołudniowych działkowcy ROD przybyli do świetlicy ogrodu, aby po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią ponownie świętować uroczyste spotkanie opłatkowe, a następnie cieszyć się nadejściem Nowego Roku 2023. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu, członkowie Komisji oraz działkowcy aktywu społecznego ROD - wszyscy w towarzystwie współmałżonków. W uroczystości uczestniczył również Starosta średzki Ernest Iwańczuk. Tradycyjnie otwarcie uroczystości...
Noworoczne spotkanie przewodniczących kolegiów prezesów w Poznaniu

Noworoczne spotkanie przewodniczących kolegiów prezesów w Poznaniu

Tradycyjnie u progu nowego roku spotykają się w Poznaniu przewodniczący kolegiów prezesów ROD funkcjonujących na terenie Okręgu aby posumować roczną działalność i nakreślić plany działania na nowy 2023 rok.
ROD „Azalia” w Widziszewie uczcił 35-lecie istnienia ogrodu

ROD „Azalia” w Widziszewie uczcił 35-lecie istnienia ogrodu

W dniu 17 grudnia 2022 roku odbyło się uroczyste zebranie Zarządu ROD „Azalia” w Widziszewie. Na zebranie został zaproszony cały skład Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej a także ogrodowi gospodarze i elektrycy. Jednym z głównych punktów zebrania Zarządu było uczczenie 35 lat istnienia ogrodu. Prezes Zarządu przedstawił zebranym rys historyczny ogrodu od jego założenia po dzień dzisiejszy. Przypomniał wszystkie składy zarządów od początku powstania ogrodu oraz członków Komisji Rewizyjnych i...
Informacja Okręgu w sprawie prac Miasta Poznania nad opracowaniem nowego studium zagospodarowania przestrzennego

Informacja Okręgu w sprawie prac Miasta Poznania nad opracowaniem nowego studium zagospodarowania przestrzennego

W związku z trwającymi pracami nad projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania Okręgowy Zarząd PZD informuje o wniesionych w projekcie Studium zmianach zapisów dotyczących terenów będących w użytkowaniu rodzinnych ogrodów działkowych w Poznaniu. Równocześnie chcemy sprostować nieprecyzyjne informacje zamieszczone w artykule prasowym Gazety Wyborczej z dnia 19 grudnia 2022r. pt. „Które ogródki dla deweloperów”,...
Inwestycje w ROD „Zagajnik” w Poznaniu w 2022 roku

Inwestycje w ROD „Zagajnik” w Poznaniu w 2022 roku

ROD „Zagajnik” w Poznaniu ul. Stobnicka 2a otrzymał wsparcie finansowe z budżetu Miasta Poznania na rozwój infrastruktury ogrodowej. Otrzymana dotacja celowa z Urzędu Miasta Poznania w kwocie ponad 44 000,00 zł pozwoliła na dofinansowanie zadania związanego z remontem nawierzchni alejek ROD „Zagajnik”. Inwestycja została w całości wykonana w sierpniu 2022 roku i pozytywnie oceniona przez  przedstawicieli Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania w trakcie jej kontroli we wrześniu br....
Obradowała Poznańska Rada Okręgowa

Obradowała Poznańska Rada Okręgowa

Na kończącym 2022 rok posiedzeniu obradowała w Poznaniu Rada Okręgowa PZD. Bogaty program obrad obejmował szereg zagadnień wynikających z planu pracy Rady przyjętego na rok bieżący. Były nimi m.in.: omówienie sytuacji finansowej Okręgu, przedstawienie decyzji  OZ PZD w sprawie szkoleń nowych działkowców, realizacja programu grantowego ARiMR przez Okręg, wnioski z analizy prowadzonych przez Okręg postępowań sądowych i administracyjnych, zamieszkiwanie w ROD na terenie Okręgu oraz problem budownictwa...
Cięcie wysokich drzew owocowych w ROD „Wspólnota” w Gnieźnie

Cięcie wysokich drzew owocowych w ROD „Wspólnota” w Gnieźnie

W ramach pokazu cięcia drzew udzielona została pomoc sąsiedzka samotnej działkowiczce - skrócona została do 3 m śliwa zagrażająca bezpieczeństwu, z której ze względu na wysokość – 6 m był utrudniony zbiór owoców Cięcie wykonali działkowcy z sąsiedniej działki pod nadzorem instruktora okręgowego SSI Henryka Bujanowskiego. Henryk Bujanowski Instruktor okręgowy SSI  
Informacje z kolejnego szkolenia nowych działkowców w Śremie

Informacje z kolejnego szkolenia nowych działkowców w Śremie

W środę 14 grudnia 2022 roku w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Kopernika w Śremie miało miejsce już drugie w tym roku szkolenie nowych działkowców z terenu powiatu śremskiego. Szkolenie przeprowadzono w jednej  grupie, a obsługę zapewnili p. Iwona Fogt i p. Edmund Derwich z kolegium powiatu śremskiego. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia: 1. Prawo w PZD. Zagadnienia prawno - organizacyjne. 2. Zagospodarowanie i modernizacja działki. 3. Uprawa gleby i nawożenie roślin. 4. Ochrona...
ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach na finiszu realizacji projektu finansowanego z Funduszy Europejskich

ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach na finiszu realizacji projektu finansowanego z Funduszy Europejskich

Grudzień każdego roku to czas podsumowań i rozliczeń działalności zarządu ROD. Rok 2022 był dla naszego ogrodu bardzo pracowity. Otrzymane środki finansowe w konkursie grantowym z UE nałożyły na nas potężny obowiązek zrealizowania przyjętego projektu.            Z ogromną satysfakcją informujemy, że 2 grudnia 2022 roku zakończyliśmy realizację zadań wynikających z projektu w ramach, którego: 1)     zakupiliśmy rębak do gałęzi typu GTS 1300...
Działkowe ostatki roku 2022

Działkowe ostatki roku 2022

U działkowców rok 2022 dobiega końca szybciej niż to wynika z kalendarza. Choć jeszcze kalendarzowa jesień, to działki już zapadają w zimowy sen. Zakończono  jesienne przygotowania do zimy, zebrano opadające liście z drzew, wzmocniono nawozami rośliny zimujące, a bardziej wrażliwe okryto osłonami. Spadł pierwszy śnieg i stworzył bajkową scenerię ogrodu zimowego. Mniej też działkowców odwiedza swoje działki czekając na lepszą pogodę. Późna jesień skłania też do rozmyślań, jaki był ten...
Informacje ze szkolenia nowych działkowców w Śremie

Informacje ze szkolenia nowych działkowców w Śremie

We wtorek 16 listopada 2022 roku w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Kopernika w Śremie po trzyletniej przerwie spowodowanej COVID - 19 miało miejsce kolejne szkolenie nowych działkowców z terenu powiatu śremskiego. Szkolenie przeprowadzono w jednej  grupie, a obsługę zapewnili p. Iwona Fogt i p. Edmund Derwich z kolegium powiatu śremskiego. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia: 1. Prawo w PZD. Zagadnienia prawno - organizacyjne. 2. Zagospodarowanie i modernizacja działki. 3. Podstawowe...
Przypomnienie o terminie złożenia oświadczenia w sprawie zamrożenia cen prądu dla ROD w roku 2023

Przypomnienie o terminie złożenia oświadczenia w sprawie zamrożenia cen prądu dla ROD w roku 2023

Sejm przyjął 7 października 2022 roku ustawę przewidującą zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku. Wielkość pakietu niżej ceny  przypadającą na ROD uzależniona jest  od ilości działek.
Finał Konkursu Zielony Poznań

Finał Konkursu Zielony Poznań

To był już 29. Finał Konkursu Zielony Poznań na najlepsze aranżacje działek, przydomowych ogródków, balkonów, zieleńców i elewacji. 16 listopada 2022 r. statuetki wręczył laureatom zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.                                         Rywalizacja w konkursie składała się z...
Prezesi  Wielkopolskich Okręgów PZD z wizytą u Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego

Prezesi Wielkopolskich Okręgów PZD z wizytą u Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego

Okazją do podziękowań dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i osobiście dla Pana Marszałka Grabowskiego za kolejną pomoc udzieloną już po raz trzeci rodzinnym ogrodom działkowym  regionu w postaci środków budżetowych na dofinansowanie budowy infrastruktury ogrodowej było spotykanie  prezesów Okręgów PZD  w Kaliszu, Pile i Poznaniu z Panem Marszałkiem, które miało miejsce 8 listopada bm. w Urzędzie Marszałkowskim. Przyznane Zarządom Rodzinnych...
Działkowe Zaduszki i Święto Niepodległości

Działkowe Zaduszki i Święto Niepodległości

W dniu 3 listopada 2022 r. po raz ósmy odbyło się bardzo ciekawe wydarzenie kulturalne pn. „Działkowe Zaduszki i Święto Niepodległości”.
« pierwsza«1234567ostatnia »