Aktualności

Wystąpienie zarządu ROD

Wystąpienie zarządu ROD "Minikowo" w Poznaniu do Ministra Rozwoju i Technologii

Wystąpienie zarządu ROD Minikowo w Poznaniu  do Ministra Rozwoju i Technologii
Spotkanie z Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorzem Fedorowiczem w celu przedstawienia problemów rodzinnych ogrodów działkowych PZD

Spotkanie z Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorzem Fedorowiczem w celu przedstawienia problemów rodzinnych ogrodów działkowych PZD

W sobotę 10 lutego 2024 r. na terenie rodzinnych ogrodów działkowych we Wrześni odbyło się spotkanie członków Powiatowego Kolegium Prezesów we Wrześni z Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorzem Fedorowiczem. Dyskutowano na temat wniosków po analizie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów – Krajowy Zarząd PZD po...
Stanowisko ROD im. 23 Lutego w Poznaniu z 5 lutego 2024 r/ w sprawie obrony ROD im. 23 Lutego w Poznaniu

Stanowisko ROD im. 23 Lutego w Poznaniu z 5 lutego 2024 r/ w sprawie obrony ROD im. 23 Lutego w Poznaniu

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar objęty przystąpieniem przewiduje na tym terenie wyłącznie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową.  
Stanowisko OZ PZD w Poznaniu z 2 lutego 2024 r/ w sprawie obrony ROD im. 23 Lutego w Poznaniu

Stanowisko OZ PZD w Poznaniu z 2 lutego 2024 r/ w sprawie obrony ROD im. 23 Lutego w Poznaniu

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar objęty przystąpieniem przewiduje na tym terenie wyłącznie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową.  
Rozpoczęto cykl szkoleń przed walnymi zebraniami w ROD

Rozpoczęto cykl szkoleń przed walnymi zebraniami w ROD

Okręgowy Zarząd PZD podobnie jak w latach ubiegłych rozpoczął szkolenia dla organów statutowych PZD – zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD – przygotowujące do organizacji walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych.  
Spotkanie opłatkowo – noworoczne działkowców ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

Spotkanie opłatkowo – noworoczne działkowców ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

4 Stycznia 2024 r. w późnych godzinach popołudniowych działkowcy aktywu społecznego ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. zebrali się na corocznym uroczystym spotkaniu opłatkowo - noworocznym. Na uroczystość przybyli członkowie Zarządu Ogrodu z małżonkami, członkowie Komisji Rewizyjnej i Problemowej z małżonkami, wzorowi aktywnie społeczni działkowcy ROD w towarzystwie współmałżonków, oraz zaproszeni goście - Pan Burmistrz Piotr Mieloch i Pan Starosta Ernest Iwańczuk. Uroczystość otworzył...
Noworoczne spotkanie przewodniczących kolegiów prezesów Okręgu Poznańskiego

Noworoczne spotkanie przewodniczących kolegiów prezesów Okręgu Poznańskiego

Tradycyjnie u progu nowego roku spotykają się w Okręgu Poznańskim przewodniczący kolegiów prezesów, by posumować miniony rok i omówić czekające nas zadania w nowym 2024 roku. Na noworoczne spotkanie przybyli w dniu 5 stycznia 2024 r. przewodniczący 18 kolegiów prezesów. W spotkaniu prowadzonym przez Prezesa Okręgu uczestniczyli także członkowie Okręgowego Zarządu oraz pracownicy biura z dyrektor Agatą Wróbel. Okręgową Komisję Rewizyjną reprezentowała przewodnicząca Dorota Zerba wraz z...
Wrzesińscy działkowcy wraz z mieszkańcami Wrześni świętują 105 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Wrzesińscy działkowcy wraz z mieszkańcami Wrześni świętują 105 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Poczet sztandarowy ze sztandarem Polskiego Związku Działkowców rodzinnych ogrodów działkowych powiatu wrzesińskiego dnia 27 grudnia 2023r. brał udział w uroczystościach z okazji 105 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (jedynego powstania, które zakończyło się dla Polaków zwycięstwem).   Po części oficjalnej we  Wrzesińskim Ośrodku Kultury uczestnicy obejrzeli film poświęcony powstańcom wielkopolskim. Przewodniczący Powiatowego Kolegium Prezesów ROD we Wrześni Zbigniew...
Odpowiedź Ministra Rozwoju i Technologii na wystąpienia Posła na Sejm Bartłomieja Wróblewskiego

Odpowiedź Ministra Rozwoju i Technologii na wystąpienia Posła na Sejm Bartłomieja Wróblewskiego

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju i Technologiina wyatąpienie Posła na Sejm RP Bartłomieja Wróblewskiego
Wywiad ze Zdzisławem Śliwą, Wiceprezesem Polskiego Związku Działkowców w Gazecie Senior

Wywiad ze Zdzisławem Śliwą, Wiceprezesem Polskiego Związku Działkowców w Gazecie Senior

Zapraszamy do lektury wywiadu z dr. Zdzisławem Śliwą, Wiceprezesem Polskiego Związku Działkowców i Prezesem Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu, opublikowanego w grudniowym numerze „Gazety Senior”, a teraz także  w serwisie internetowym. W rozmowie z Andrzejem Górczyńskim poruszono temat życia seniorów działkowców, ich zaangażowania społecznego oraz pasji związanych z ogrodami działkowymi. Wywiad rzuca światło nie tylko na aspekty związane z uprawą działki, lecz również na rolę...
Obwieszczenie Burmistrza Obornik !!

Obwieszczenie Burmistrza Obornik !!

Tomasz Szrama Burmistrz Obornik dał słowo działkowcom, że w trybie pilnym przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących dwa rodzinne ogrody działkowe w Obornikach.  Spotkanie,  o którym mowa powyżej, miało miejsce 6 listopada 2023 roku, a już 29 listopada 2023 roku Rada Miejska w Obornikach podjęła uchwałę nr LXXIII/891/23 w przedmiotowej sprawie. Jak z powyższego wynika Burmistrz Obornik jest wielkim  przyjacielem działkowców, czego...
Interpelacja poselska Posła na Sejm RP Bartosza Zawiei

Interpelacja poselska Posła na Sejm RP Bartosza Zawiei

Interpelacja nr 11 do ministra rozwoju i technologii w sprawie zabezpieczenia istnienia rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w związku ze zmianami w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego  
Miłe życzenia od niemieckich działkowców

Miłe życzenia od niemieckich działkowców

35-letnia współpraca działkowców poznańskich z działkowcami niemieckimi z regionu Westfalii utrwalona wrześniowym spotkaniem w Poznaniu, Gnieźnie, Środzie Wlkp. i Śremie pozostawiła u uczestników tych spotkań pozytywne wrażenia i poczucie łączących nas więzi z racji wspólnoty działań na rzecz społeczeństwa, środowiska naturalnego i ochrony klimatu. Spotkania, w których obok wieloletnich przyjaciół, z którymi  nawiązane przed laty kontakty nadal są utrzymywane, wzięli...
„Założenie i prowadzenie kwatery sadowniczej” tematem wykładu dla działkowców

„Założenie i prowadzenie kwatery sadowniczej” tematem wykładu dla działkowców

Cykl wykładów dla działkowców, jakie odbyły się od października br., zamknął wykład dotyczący założenia i prowadzenia kwatery sadowniczej. Wykład odbył się 6 grudnia 2023 r., a przeprowadziła go dr hab. Zofia Zydlik z Katedry Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.   Dużą uwagę podczas wykładu prelegentka zwróciła na przygotowanie gleby i uzyskanie dobrych właściwości gleby, jako miejsca uprawy wieloletnich roślin. Omówiła zagadnienia związane z frakcjami gleby i jej...
Spotkanie z Posłem Jakubem Rutnickim

Spotkanie z Posłem Jakubem Rutnickim

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalona 7 lipca 2023 roku niesie zagrożenie dla istnienia wielu rodzinnych ogrodów działkowych. W szczególności dotyczy to aktu wykonawczego do wyżej wymienionej ustawy. 
Z Posłem na Sejm RP Krzysztofem Paszykiem o przyszłości ROD

Z Posłem na Sejm RP Krzysztofem Paszykiem o przyszłości ROD

1 grudnia 2023 roku w biurze poselskim Posła Krzysztofa Paszyka w Obornikach spotkali się prezesi rodzinnych ogrodów działkowych z Obornik i Szamotuł. Spotkanie dotyczyło zagrożeń istnienia ROD wynikających z ustawy o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 2023 roku. Jan Molski przedstawił zagrożenia wynikające z rozporządzenia MRiT dotyczącego planowanych stref planistycznych. Brak...
Zakończenie jubileuszowej XXX edycji konkursu „Zielony Poznań”

Zakończenie jubileuszowej XXX edycji konkursu „Zielony Poznań”

W bieżącym roku po raz trzydziesty odbył się konkurs „Zielony Poznań” pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania. W sześciu kategoriach, jakie są uwzględnione w konkursie, jedna jest poświęcona działkom w rodzinnych ogrodach działkowych. W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszonych zostało 1330 działek z 23 poznańskich ROD.   Pierwszego przeglądu działek dokonują komisje ogrodowe powołane przez zarządy ROD. Wytypowane w ten sposób działki oceniają następnie komisje z Okręgowego Zarządu PZD. Do...
W Poznaniu o przyszłości ogrodów

W Poznaniu o przyszłości ogrodów

Trwa dyskusja  na temat zapewnienia bezpieczeństwa rodzinnym ogrodom działkowym po nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym. W  Urzędzie Miasta odbyło się 28 listopada br. spotkanie prezesa Okręgu Zdzisława Śliwy z wiceprezydentami Poznania Jędrzejem Solarskim i Bartoszem Gussem. W spotkaniu udział wzięli także: dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Natalia Weremczuk, zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Gerard Hajgelman oraz pracownicy Okręgu: inspektor do spraw terenowo prawnych...
Sezon 2023 na działce – porady Instruktora SSI

Sezon 2023 na działce – porady Instruktora SSI

Film instruktora krajowego SSI - pana Józefa Gęzikiewicza z ROD "Orkan" w Jaryszkach na temat uprawy warzyw na działce w roku  2023. Na filmie znaleźć można informacje na temat nadal chętnie uprawianych pomidorów, fasoli szparagowej oraz zdobywających swoich zwolenników arbuzów czy topinamburu. Zapraszamy do obejrzenia filmu. OBEJRZYJ FILM TUTAJ  
Działkowcy z Obornik i Szamotuł rozmawiają z Burmistrzami Gmin o przyszłości swoich ogrodów !!

Działkowcy z Obornik i Szamotuł rozmawiają z Burmistrzami Gmin o przyszłości swoich ogrodów !!

W związku z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwaloną 7 lipca 2023 roku oraz projektem rozporządzenia MRiT dotyczącym stref planistycznych, zrodziła się obawa, że wiele ROD może ulec likwidacji.   Prezesi obornickich ROD spotkali się w dniu 6 listopada 2023 roku z Tomaszem Szramą, Burmistrzem Obornik. Po przedstawieniu swoich obaw Burmistrz Szrama zapewnił, że w miesiącu styczniu 2024 roku Rada Miejska w Obornikach rozpocznie procedurę zamiany dotychczasowego studium uwarunkowań i...
« pierwsza«1234567ostatnia »