Okręgowy Zarząd

Ogrody działkowe w Wielkopolsce - krótka histora

 • w 1902 roku powstał ogród im. K. Marcinkowskiego w Gnieźnie
 • ważne znaczenie dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce miałą decyzja uczestników Zjazdu w dniu 3 lipca 1927 roku o powołaniu do życia Związku Towarzystw Ogrodów Działkowych rzeczypospolitej Polskiej
 • w gronie założycieli i późniejszych jego czołowych działaczy byli: Władysław Marciniec (prezes zwiazku), Stefan Wilczyński, Władysław Lubawy oraz ks. kanonik Walenty Dymek (późniejszy arcybiskup poznański)
 • na Zjeżdzie przyjeto dewizę: "Miasta budują ogrody działkowe, Towarzystwa je administrują, a Państwo ochrania"
 • do utworzonego zwiazku przystąpiły wszystkie Towarzystwa  ogrodów działkowych z Poznania i województwa poznańskiego
 • w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego działkowcy za swoją patronkę wybrali
  Św. Teresę od Dzieciątka Jezus, karmelitankę - kanonizowaną w 1925 roku
 • 14 stycznia 1934 roku utworzono Okręgowy Związek Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych w Poznaniu, który na swoim sztandarze związkowym umieścił wizerunek Św. Teresy
 • od 1935 roku melodia "Zielona Rzeczypospolita" do słów Zofii Drwęskiej Doeringowej jest w Wielkopolsce uznawana za hymn działkowców
 • na VII Zjeździe Delegatów PZD delegacja poznańska zgłosiła oficjalny wniosek o uznanie melodii oficjalnym hymnem PZD. Zjazd przyjął wniosek do realizacji