Okręgowy Zarząd

Ogrody działkowe w Wielkopolsce - krótka histora

  • w 1902 roku powstał ogród im. K. Marcinkowskiego w Gnieźnie
  • w roku 2007 swój jubileusz 100 - lecia obchodził Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • ważne znaczenie dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce miałą decyzja uczestników Zjazdu w dniu 3 lipca 1927 roku o powołaniu do życia Związku Towarzystw Ogrodów Działkowych rzeczypospolitej Polskiej
  • w gronie założycieli i późniejszych jego czołowych działaczy byli: Władysław Marciniec (prezes zwiazku), Stefan Wilczyński, Władysław Lubawy oraz ks. kanonik Walenty Dymek (późniejszy arcybiskup poznański)
  • na Zjeżdzie przyjeto dewizę :"Miasta budują ogrody działkowe, Towarzystwa je administrują, a Państwo ochrania"
  • do utworzonego zwiazku przystapiły wszystkie Towarzystwa  ogrodów działkowych z Poznania i województwa poznańskiego
  • we czasie wielkiego kryzysu gospodarczego działkowcy za swojąpatronkę wybrali św. Teresę od Dzieciątka Jezus karmelitankę - kanonizowaną w 1925 roku
  • 14 stycznia 1934 roku utworzono Okręgowy Związek Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych w Poznaniu, który na swoim sztandarze związkowym umieścił wizerunek Św. Teresy
  • od 1935 roku melodia "Zielona Rzeczypospolita" od słów Zofii Drwęskiej Doeringowej jest w Wielkopolsce uznawana za hymn działkowców
  • na VII Zjeździe Delegatów PZD delegacja poznańska zgłosiła oficjalny wniosek o uznanie melodii oficjalnym hymnem PZD. Zjazd przyjął wniosek do realizacji