30-lecie ROD "Międzylesie" w Lesznie

W dniu 6.09.2014 r. na terenie ROD "Międzylesie" w Lesznie odbyły się obchody istnienia 30 lat Ogrodu, które połączono z tradycyjnym  festynem dla działkowców.
Prezes ROD - Andrzej Małecki powitał wszystkich działkowców, ich rodziny oraz zaproszonych gości. Na Jego ręce został przekazany puchar oraz dyplom od Prezesa PZD - Eugeniusza Kondrackiego, a okolicznościowy ryngraf wraz z życzeniami Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu - Zdzisława Śliwy.
Prezydent Miasta Leszna - Tomasz Malepszy, który przybył na naszą uroczystość, po złożeniu gratulacji i wręczeniu statuetki upamiętniającej nasz jubileusz, zapewnił zebranych, że na tym terenie nie jest przewidziana żadna zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego i działkowcy w dalszym ciągu mogą spokojnie uprawiać swoje ogródki i wypoczywać na nich.
Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD - Wiesław Szczepański, który jest związany z ruchem ogrodnictwa działkowego, pogratulował również zebranym tak miłej uroczystości. W kilku słowach wyjaśnił obecną sytuację, która wytworzyła się po wyroku NSA w sprawie altan i poparł inicjatywę obywatelską w sprawie zmiany prawa budowlanego. Odczytano także list gratulacyjny otrzymany od posła Łukasza Borowiaka.
Po przedstawieniu historii Rodzinnego Ogrodu Działkowego przez Mariolę Bródka, która od samego początku brała czynny udział w pracach Zarządu, wręczone zostały odznaczenia zasłużonym działkowcom, oraz wyróżniono nagrodami laureatów konkursu "Wzorowa Działka 2014 r."
Po części oficjalnej, zebrani uczestniczyli w konkurencjach dla dorosłych, a dzieci brały udział w grach i zabawach. Następnie odbyło się losowanie loterii fantowej, a po jej zakończeniu, przy grilu - zabawa do północy.

Opracowała:
K. Knapik-Wasielewska