50-lecie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

W dniu 11 października 2014 r. obchodzono 50-lecie działalności Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Zebrane w tym okresie archiwalia, zabytkowe przedmioty i urządzenia oraz ich rewitalizacja, prezentowane na wielu wystawach tematycznych oraz znajdujące się w stałej ekspozycji budzą szacunek i uznanie znawców przedmiotu oraz szerokiego grona zwiedzających. W roku 2013 ekspozycję odwiedziło oraz wzięło udział w licznie organizowanych edukacyjnych imprezach plenerowych upowszechniających tradycje kultury wsi i rolnictwa we wszystkich jej przejawach, ponad 100 tysięcy uczestników.

Od 14 lat Dyrektorem Tego Muzeum jest dr Jan Maćkowiak, który jest również naszym działkowcem.. Jego życzliwość i zaangażowanie w podejmowane przez OZ PZD inicjatywy spowodowało, że na nasz wniosek Prezydium Krajowej Rady PZD przyznało Panu dr Janowi Maćkowiakowi Odznakę Zasłużony dla Polskiego Związku Działkowców. Odznaczenie to zostało wręczone w trakcie uroczystości rocznicowych przy dużym aplauzie zgromadzonych uczestników uroczystości, wśród których między innymi byli: Wicemarszałek Sejmu Pan Eugeniusz Grzeszczak, Wiceminister Rolnictwa Pani Zofia Szalczyk, Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, posłowie i senatorowie wielkopolscy oraz przedstawiciele wielu bardzo szacownych instytucji.

Przyłączając się do słów uznania i podziwu kierowanych na ręce Pana Dyrektora dr. Jana Maćkowiaka przez uczestników uroczystości, życzymy twórczej kontynuacji i dalszego rozwoju działalności Muzeum.

 

Jerzy Kucznerowicz