Stanowisko walnego zebrania ROD „Kolejarz” – Dębiec w Poznaniu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach