Spotkanie opłatkowo-noworoczne w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

Uroczyste spotkanie opłatkowo-noworoczne członków zarządu i komisji statutowych ogrodu i działkowców aktywu społecznego ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. Z udziałem zaproszonych gości.

11 stycznia 2020 r  w świetlicy ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego przy ul. Kochanowskiego 22 odbyło się  spotkanie opłatkowo-noworoczne. Uroczystość otworzył prezes ROD Zenon Król zapraszając na poczatek uczestników spotkania do zaśpiewania wspólnie z Kapelą Emilia kolędy Wśród Nocnej Ciszy, która wprowadziła uczestników w świąteczny nastrój.  Następnie Prezes ROD powitał działkowców i zaproszonych gości: burmistrza Piotra Mielocha, starostę Ernesta Iwańczuka, przew.  RMiG Pawła Wullerta, prezesa ŚTONZ Paulę Koczorowską, prezesa MG PSL Mirosławę Katarzynę Kaźmierczak, przedstawiciela Średzkiej Policji Aspiranta Mateusza Perkalewicza, dzieci z klasy 3c Szkoły Podstawowej nr 3 z Panią wychowawczynią oraz członków Kapeli Emilia z Krzykos pod kierownictwem Pani Ireny Gorzelańczyk-Ryś. W dalszą uroczystą część spotkania wprowadziły dzieci przedstawiając zebranym uczestnikom wspaniały program Bożonarodzeniowy Jasełka, za który otrzymały wielkie brawa.  W ramach podziękowania Prezes ogrodu i Przew. RM obdarowali dzieci słodyczami, a na ręce wychowawczyni Prezes ROD przekazał pisemne podziękowanie szkole. Po zakończeniu programu jasełkowego i radosnej części muzycznej Kapeli Emilia uczestnicy podzielili się tradycyjnym świąteczny opłatkiem składając sobie wzajemne życzenia oraz wzniesiono toast lampką szampana za zdrowie i pomyślność  w Nowym 2020 Roku. Nastąpił czas by zasiadać przy obficie zastawionych świątecznych stołach przygotowanych przez uczestników spotkania. Przy taktach  muzyki  częstowano się wspaniałymi potrawami, opowiadano o świątecznych zwyczajach i dowcipach oraz o bieżących sprawach PZD i naszego ogrodu, szczególnie o potrzebach inwestycyjnych i założeniach Otwartego Programu Rozwoju ROD oraz organizacji w bieżącym roku jubileuszu 85-lecia powstania naszego ogrodu. O tym szczególnym temacie rozmawiano z obecnymi na spotkaniu Władzami Średzkiego Samorządu, którzy zobowiązali się do współorganizowania naszej imprezy. Uroczyste spotkanie przy śpiewie i muzyce kolędowo-biesiadnej trwało do późnych godzin wieczornych, były również i tańce. Żegnano się śpiewająco do zobaczenia w takiej przyjaznej i zdrowej świątecznej atmosferze w 2021 roku.

Treść  Zenon Król

Zdjęcia  Jerzy Szymański