Pokaz cięcia drzew i krzewów owocowych w ROD im M. Konopnickiej w Wolsztynie

W  naszym  ogrodzie jest dużo działek  obsadzonych drzewami i krzewami owocowymi. Aby  zapewnić zdrowy wzrost  nasadzeń owocowych, a co za tym idzie, aby corocznie  otrzymywać obfite plony, koniecznym jest właściwa, coroczna pielęgnacja drzew i krzewów. Zaleca się przeprowadzać regularnie cięcie drzew i krzewów owocowych. Możemy je przeprowadzać w dwóch terminach:

- w okresie spoczynku  - ciecie zimowe,

- w okresie wegetacji-  cięcie letnie.

Zarząd  ROD zaprosił celem przedstawienia tego zagadnienia instruktora krajowego SSI Mieczysława Marka z Okręgu PZD w  Poznaniu. Pokaz cięcia drzew i krzewów  owocowych odbył się 7 marca  2020 roku na naszym ogrodzie. Uczestniczyło w nim 21 osób, w tym  dwóch Prezesów zaprzyjaźnionych ROD z Wolsztyna. Mimo  niesprzyjającej aury uczestnicy  z uwagą  uczestniczyli w pokazie. Prelegent  najpierw  teoretycznie  omówił zagadnienie  w Domu Działkowym. Następnie praktycznie i bardzo fachowo zademonstrował rodzaje i techniki cięcia drzew na kilku  ogródkach uczestników  pokazu. Prelegent  w ciekawy sposób przedstawił  terminy cięcia oraz praktycznie pokazał następujące rodzaje cięcia drzew: cięcie odmładzające, cięcie formujące, cięcie sanitarne oraz korygujące. Wskazał na potrzebę   zabezpieczenia ran po cięciach. W trakcie pokazu uczestnicy zadawali wiele pytań oraz starali się aktywnie włączać do realizacji tematu. Temat jest ważny, bowiem poprzez ciecie  możemy nadawać  młodym roślinom pożądane kształty i stymulować  wyrastanie nowych  silnych pędów owoconośnych.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z pokazu i fachowości prelegenta oraz dziękują  Zarządowi Okręgu PZD  w Poznaniu za  wspieranie  działkowców  w pozyskiwaniu  wiedzy i umiejętności potrzebnych w ogrodzie.

Zdjęcia Mieczysław  Marek

Zenon Tomys - Prezes ROD im M. Konopnickiej w Wolsztynie