Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w sprawie opłat ponoszonych przez działkowców za gospodarowanie odpadami w ROD