Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Poznaniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

                                                         Poznań, dnia 18.11.2020 roku

 Stanowisko
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu
w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

 

Zmiany klimatyczne spowodowane ociepleniem klimatu dotykają wszystkich na całym świecie, chociaż nie w równym stopniu. Mają również bardzo duży wpływ na tereny użytkowane przez działkowców, bowiem są to tereny rolne. Należy podkreślić, że w ogrodach działkowych indywidualne działki spełniają wiele istotnych funkcji i wpływ klimatu ma zasadnicze znaczenie na uprawiane rośliny, które mają różne wymagania, w tym wodne
i cieplne. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że większość działkowców stara się oszczędnie gospodarować wodą. Poszukują rozwiązań efektywnego wykorzystania wody opadowej gromadząc ją w różnych zbiornikach, z których następnie rozprowadzają po swoich działkach. Większość działek jest wyposażona również w urządzenia pomiarowe, które pozwalają ustalić ilość wody zużytej. Coraz częściej w ogólno dostępnej sieci ogrodowej brakuje wody, która z konieczności jest dozowana. Tym bardziej zasadnym jest pozyskiwanie wody przez działkowców we własnym zakresie. Jest to szczególnie związane z przechwytywaniem wody opadowej z dachów altan i szklarni, Niedobory wody w naszym regionie są bardzo widoczne i dlatego wśród działkowców rośnie świadomość oszczędnego gospodarowania wodą, niezależnie z jakiego źródła czy ujęcia pochodzi. W tej sytuacji niezrozumiałym są zapisy w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy dotyczące również zmian w ustawie „Prawo wodne”, efektem czego mają być zmienione warunki pobierania wody wykorzystywanej do podlewania uprawianych na działkach roślin, a tym opłaty za wodę.      

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Poznaniu jest przekonana, że opinia i głos działkowców powinien być uwzględniony podczas pracy nad tą ustawą i w pełni popiera wszystkie postulaty ujęte w stanowisku Krajowej Rady PZD do projektu ustawy o realizacji inwestycji o przeciwdziałaniu skutkom suszy przekazanym do Pana Premiera RP.

 

Nasze stanowisko kierujemy drogą elektroniczną do:

- Marszałka Sejmu RP,

- Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców.

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu