Dotacje samorządowe dla średzkich ROD w 2021 roku

W Grudniu 2020 roku Rada Miasta i Gminy w Środzie Wlkp. uchwaliła coroczny budżet na rozwój Miasta i Gminy w 2021 roku, w tym pomoc finansową w postaci Dotacji Celowej na Fundusz Rozwoju średzkich ROD. Dotacja celowa w ilości 60,000.00 zł została podzielona na 3 ROD po 20,000,00 zł, które o dotacje napisały wnioski. Na podstawie zawartej i podpisanej terminowej umowy na jej rozliczenie,  dotacja przekazywana jest na konta bankowe Funduszu Rozwoju ROD na dofinansowanie planowanych w 2021 roku inwestycji. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym Władzą Miasta i Gminy za wieloletnią pomoc finansową na rozwój naszych średzkich ogrodów. Zarząd ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego przeznacza otrzymane pieniądze na modernizacje oświetlenia ogrodowych alejek, poprzez wymianę wszystkich opraw oświetleniowych typu sodowego o mocy 100W na oprawy energooszczędne typu LED 54W Firmy  LENA- LIHTING. Oraz doświetlenie al. Kwiatowo-Owocowej poprzez ustawienie dodatkowych 2 słupów z 3 oprawami świetlnymi typu LED 54W. Wykonanie inwestycji planujemy w miesiącu Maju br. Koszty inwestycji to około 25,000.00 zł brutto. Pozostałe 2 średzkie ROD otrzymane dotacje przeznaczą na kontynuacje rozpoczętych już inwestycji w ubiegłym roku.  W minionym czasie średzkie Władze Samorządowe starały się w znaczący sposób pomagać finansowo ogrodom  w różny sposób. Dowodem tego była i jest znacząca współpraca Zarządu ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego z Samorządowcami poprzez częste o rożnym znaczeniu spotkania, rozmowy oraz lustracje wykonanych inwestycji z pomocą pieniędzy samorządowych. Przedstawiciele poprzednich i obecnych władz Miasta   widząc znaczące postępy w rozwoju i proponowane przez Zarząd dalsze potrzeby tego ogrodu przydzielały znaczące dotacje finansowe, które bardzo pomogły Zarządowi Ogrodu w całkowitej modernizacji i nowoczesnej rozbudowie infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej oraz podziemnej  ogrodu wraz z wybudowaniem stałych obiektów budowlanych zaplecza gospodarczego oraz Domu Działowca i wielu innych inwestycji wraz ze znaczącym wyposażeniem wewnętrznym budynków. Wszystko to można było dokonać poprzez solidne zarządzanie finansami naszego ogrodu, wzorową i kolektywną społeczną pracą członków zarządu oraz poparciem działkowców. Ogród stawał się wzorem i przykładem do naśladowania w pełni zagospodarowany cieszy oczy pracujących w nim działkowców i licznych odwiedzających ogród gości oraz Władze naszego Miasta. Dzięki zmianom przepisów umożliwiających Samorządom przekazywanie dotacji Finansowych na Fundusz Rozwoju ROD i przychylności Władz Miasta nasze średzkie ROD od wielu lat systematycznie modernizują i budują nową infrastrukturę  ogrodową.  Wielki szacunek dla byłych i obecnych  Władz Miasta za wieloletnią pomoc finansową i poparcie dla naszych ogrodowych działań, które cieszą naszych działkowców i licznych przyjaciół ogrodnictwa działkowego w Środzie Wlkp.

                  Prezes ROD Zenon Król.