Biała Sobota w ROD Nowa Przyroda w Poznaniu

W 2022 roku zaplanowano dwie Białe Soboty na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, pierwsza z nich odbyła się w dniu 25 czerwca 2022 r. na terenie ROD im. ks. Leona Przyłuskiego w Poznaniu, przy ul. Lutyckiej. Kolejna Biała Sobota odbyła się w dniu 30 lipca 2022 r. na terenie ROD Nowa Przyroda w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej. Idea pomysłu organizacji kolejnego prozdrowotnego przedsięwzięcia zrodziła się kilka miesięcy wcześniej dzięki zaangażowaniu zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Jędrzeja Solarskiego. Organizatorem Białej Soboty w ROD był Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Poznania wraz ze Stowarzyszeniem Kultura i Zdrowie w ROD. Gospodarzem wydarzenia była Pani Barbara Czapla – wiceprezes Okręgu PZD w Poznaniu, prezes ROD im. ks. Przyłuskiego oraz Prezes Stowarzyszenia Kultura i Zdrowie w ROD oraz Prezes ROD Nowa Przyroda w Poznaniu Pan Mariusz Inda.

Na otwarcie imprezy przybyło wielu gości, m.in. Pan Jędrzej Solarski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Pani Joanna Olenderek - zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, wraz z pracownikami – Panią Urszulą Piaszczyńską oraz Panią Sylwią Błociewską oraz Prezes Okręgu PZD w Poznaniu Zdzisław Śliwa. Merytoryczna strona organizacji przedsięwzięcia ze strony Miasta spoczywała na Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, a jednym z partnerów zaangażowanych w projekt była Wielkopolska Przychodnia Sportowo-Lekarska, w imieniu której koordynował pracę zespołu fizjoterapeuta pan Tomasz Begier. Podczas Białej Soboty można było skorzystać z różnego rodzaju badań i konsultacji lekarskich i fizjoterapeutycznych. Wykonywano badania słuchu, badania densytometryczne w kierunku wczesnego wykrywania osteoporozy, EKG, pomiar stężenia glukozy oraz ciśnienia. Podczas wydarzenia można było skorzystać z porad specjalistów oraz z zabiegów, m. in. można było wykonać badanie zawartości tlenku węgla  w wydychanym powietrzu, masaż leczniczy oraz zabiegi przeciwbólowe światłem spolaryzowanym. W ramach poradnictwa antynikotynowego można było wykonać badanie zwartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Obył się również spacer wraz z instruktarzem chodzenia z kijkami nordic walking. Prowadzono psychoedukację wraz z możliwością skorzystania  z konsultacji psychologicznych.  Chętni uczestnicy spotkania mogli zasięgnąć informacji na temat programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ oraz zapoznać się z obsługą serwisu pacjent.gov.pl, a także złożyć wniosek o wydanie Karty Seniora czy Karty Dużej Rodziny. Przez cały czas trwania wydarzenia prowadzone były pokazy wraz z praktyczną nauką udzielania pomocy przedmedycznej. Atrakcją wydarzenia był konkurs wiedzy o tematyce prozdrowotnej z atrakcyjnymi nagrodami. Dodatkowo oprócz oferty medycznej, uczestnicy wydarzenia mogli uzyskać szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie miasta Poznania. Kolejna Biała Sobota już za rok. Serdecznie zapraszamy.

 

Agata Wróbel

Dyrektor Biura Okręgu