ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach otrzymał środki finansowe z Unii Europejskiej !!

12 września 2022 roku w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu podpisana została umowa pomiędzy ARiMR a Zarządem ROD. Umowa z nr 01/22/OR15/ROD dotyczy powierzenia grantu w ramach Projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Zgodnie z opracowanym projektem, ROD otrzymał 95 827,51 złotych. W ramach tego grantu ogród pobuduje składowisko gałęzi, silos na zrębki, zakupi profesjonalny rębak z podajnikiem hydraulicznym oraz kompostowniki na odpady bio. Całość projektu wsparta będzie ścieżką edukacyjną, pokazującą cztery pory roku w ogrodzie, ze szczególną uwagą zwróconą na prawidłową gospodarkę wodną w ogrodzie, kompostowanie odpadów zielonych oraz wykorzystanie zrębków i kompostu w zagospodarowaniu działek.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 15 września 2022 roku do 31 maja 2023 roku. W imieniu Zarządu ROD umowę (pierwszą w Wielkopolsce), podpisali: Jan Molski-prezes zarządu, Danuta Krzyżanowska-skarbnik ROD oraz Urszula Ciesiółka sekretarz zarządu ROD, a ze strony ARiMR umowę podpisał  dyrektor Oddziału Regionalnego w Poznaniu -Mateusz Bukowski.

Jan Molski/Oborniki