ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach już po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym!!

W piątek 10 marca 2023 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach spotkali się działkowcy, aby podsumować miniony rok i zaplanować działania na 2023 rok.

W zebraniu uczestniczył  Burmistrz Obornik oraz prezes ROD Relaks w Obornikach.

Burmistrz Piotr Woszczyk bardzo wysoko ocenił działania zarządu ROD, szczególną uwagę zwrócił na wzorcowe rozwiązania w ogrodzie dotyczące zagospodarowania odpadów „bio” w kontekście pozyskanych środków finansowych z ARiMR.

Prezes Jan Molski szczegółowo rozliczył miniony rok, podkreślił, że zyskane dodatkowo 120 000,00 złotych przeznaczone zostały na poprawę i modernizację istniejącej infrastruktury ROD. W 2023 roku zarząd planuje wykonać kolejne potrzebne inwestycje         w ogrodzie.

Działkowcy w głosowaniu jawnym przyjęli bez zastrzeżeń czternaście uchwał przygotowanych przez zarząd ROD. Wszystkie głosowania odbyły się bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Prezes ROD poinformował zebranych, że przedłużona kadencja władz statutowych     w PZD kończy się w 2024 roku i już dzisiaj należy rozpocząć prace nad pozyskaniem                  i przygotowaniem „nowych ludzi” , którzy pokierują ogrodem przez kolejne  kadencje.

Zebranie przebiegło w twórczej i sympatycznej atmosferze.

Jan Molski Prezes Zarządu ROD