ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach zakończył procedury rozliczeniowe z ARiMR w Poznaniu!!!

Jesień 2022 roku była bardzo pracowita dla naszego zarządu. Po podpisaniu umowy z ARiMR w Poznaniu i otrzymaniu pierwszej transzy środków na realizację projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” przystąpiliśmy do szybkiej realizacji zadań.

Podręcznik grantobiorcy był drogowskazem przy zakupach i zamówieniach poszczególnych towarów i usług.W grudniu 2022 roku praktycznie zakończyliśmy realizację przyjętych zadań.  W okresie od grudnia/22 do końca lutego 2023 roku trwał wnikliwy, szczegółowy proces weryfikacji wszystkich dokumentów dotyczących projektu. Grube segregatory „papierów” zajmują godne miejsce wśród dokumentacji naszego ogrodu. 

28 lutego 2023 roku otrzymaliśmy dokument, w którym stwierdzono „w związku z przedłożeniem dokumentów rozliczeniowych, kwota transzy grantu objęta projektem podlega rozliczeniu w całości”!!!

Pełna refundacja środków z ARiMR nastąpiła 13 marca 2023 roku. To jeszcze nie koniec, przypomnieć należy, że trwałość projektu wynosi pięć lat. Wszystkim grantobiorcom z PZD życzę szybkiego ukończenia realizacji zadań oraz pomyślnego rozliczenia.

 

Jan Molski/Oborniki