Walne zebranie w ROD „Wspólnota” w Gnieźnie

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wspólnota" w Gnieźnie, które odbyło się 29 kwietnia 2023 roku było ważnym wydarzeniem dla działkowców ogrodu. Uczestnicy zebrania minutą ciszy oddali hołd zmarłym działkowcom, co było wzruszającym momentem, a odśpiewanie hymnu działkowców wprowadziło jeszcze większe poczucie jedności.

Podczas zebrania wybrano przewodniczącego oraz trzy komisje, które stanowią podstawę do prowadzenia zebrania. Uchwały, które zostały podjęte jednogłośnie, cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Przyjęto plan pracy na nadchodzący rok 2023, który wzbudził wiele pozytywnych emocji.

Na protokolantkę zebrania wybrano Panią Jolanta Nitka. Jej rola w trakcie zebrania była bardzo ważna, ponieważ to do niej należało skrupulatne zapisanie wszystkich ważnych informacji oraz decyzji podjętych przez uczestników. Dzięki temu, dokumentacja zebrania będzie dokładna i kompletna, a członkowie ogrodu będą mieli dostęp do niej w przyszłości.

Na zebraniu zostało podjęte stanowisko, że w roku 2023 zarząd nie będzie podejmował większych inwestycji, ale skupi się na naprawie mniejszych rzeczy w ogrodzie. Decyzja ta spotkała się z akceptacją działkowców, którzy zrozumieli, że stabilność finansowa ogrodu jest ważna dla jego przyszłego rozwoju. Zarząd zapewnił, że będzie działał transparentnie i informował członków ogrodu na bieżąco o podejmowanych działaniach.

Niestety frekwencja na zebraniu nie była wysoka, tylko 28% członków ogrodu miało możliwość uczestniczenia w nim. Z powodu weekendu majowego i wyjazdów nie mogliśmy spotkać się w większym gronie, co było wielką szkodą, ale mimo to, zebranie odbyło się w pełni profesjonalnym i przyjaznym dla uczestników środowisku. Zebranie odbyło się w nowo wybudowanym biurze, które zostało uroczyście otwarte w minionym roku. Nowoczesne wnętrze zapewniło idealne warunki do prowadzenia zebrania i wprowadziło pozytywną atmosferę..

Na zakończenie zebrania przeprowadzono dyskusję, w której uczestniczyli wszyscy chętni.

Dyskusja dostarczyła wiele inspiracji i pomysłów na przyszłość, co wywołało pozytywny odbiór ze strony uczestników. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i energię na to wspaniałe wydarzenie.

Prezes zarządu ROD ‘Wspólnota”
Henryk Bujanowski

 
Zobacz media społecznościowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wspólnota' w Gnieźnie :