Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wspiera rozwój ogrodnictwa działkowego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 6516/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.  zadecydował o przekazaniu dotacji celowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rozwój  infrastruktury ogrodowej w roku 2023 w łącznej kwocie 3 148 321 zł. Beneficjentami przyznanych środków jest 78 rodzinnych ogrodów działkowych, w tym 76 zrzeszonych w PZD w Okręgach w Kaliszu, Pile i Poznaniu.

Przyznane pomoc finansowa posłuży poprawie warunków wypoczynku i rekreacji w ogrodach działkowych oraz pozwoli na wykonanie ważnych dla działkowców inwestycji takich jak: poprawa zaopatrzenia w wodę, budowa i remonty dróg i alejek ogrodowych, ogrodzenia zewnętrzne ogrodów.

To już kolejna jakże ważna i wymierna pomoc ogrodom działkowym przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, szczególnie cenna w warunkach inflacji i rosnących kosztów życia rodzin. Pozwala na utrzymanie na odpowiednim poziomie  ogrodowej infrastruktury,  z której korzystają sami działkowcy jak i goście działkowców licznie odwiedzający ogrody działkowe. Sprzyja temu otwieranie się ogrodów działkowych na potrzeby lokalnych społeczności oraz wysiłek samych działkowców ukierunkowany na ochronę środowiska naturalnego, poprawę klimatu, poprawę warunków wypoczynku oraz, co w ostatnim czasie jest szczególnie ważne, na powrót do tradycyjnych form użytkowania działek, a w tym do produkcji zdrowej żywności.

W imieniu działkowców wielkopolskich składam serdeczne podziękowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za  udzielaną ogrodom działkowym pomoc finansową, co dobitnie świadczy o rozumieniu znaczenia i trosce o dalszy rozwój  ogrodnictwa działkowego  z pożytkiem dla  mieszkańców Wielkopolski.

dr Zdzisław Śliwa
wiceprezes PZD
prezes Okręgu w Poznaniu