ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach już po WZ S-W 2024

8 marca 2024 roku w Sali Konferencyjnej przy Pływalni Miejskiej w Obornikach obradowali działkowcy. Celem zebrania było podsumowanie działań mijającej  kadencji, dotyczy to lat 2019 -2024.  Ustępujący zarząd przedstawił wnikliwe sprawozdania merytoryczne i finansowe dotyczące w/w okresu. Komisja Rewizyjna ROD pozytywnie oceniła pracę i osiągnięcia Zarządu w  minionych pięciu latach i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi ROD.

W imieniu zarządu ROD, Jan Molski przedstawił program działania na następną kadencje oraz szczegółowy plan pracy na 2024 rok. Zaznaczyć należy, że w bieżącym roku ogród obchodzić będzie jubileusz 60 - lecia istnienia. Przygotowywana jest już duża impreza jubileuszowa.

Po przerwie spowodowanej pandemią, grupa działkowców wybiera się w tym roku na piękne Podlasie. W programie m.in. wyprawa do Białowieży i rezerwatu żubrów.

Bardzo istotnym problemem omawianym na zebraniu było zagrożenie bytu ROD. Zapoznano działkowców z zagrożeniami wynikającymi  z ustawy dotyczącej tzw. planów ogólnych gmin oraz rozporządzenia MRiT dotyczącego podziału gmin na strefy planistyczne. Dużo miejsca w dyskusji poświęcono bezpieczeństwu w ROD, a w szczególności ochrony przed włamaniami do altan działkowych oraz utylizacji odpadów zielonych w ogrodzie.

Uczestnicy zebrania w głosowaniu jawnym przyjęli czternaście uchwał dotyczących sprawozdań zarządu, komisji rewizyjnej, wysokości opłat ogrodowych, planowanych inwestycji  oraz programu działania ROD na lata 2024 – 2028.

W drugiej części zebrania działkowcy wybrali ciała statutowe ROD oraz delegata na Okręgowy Zjazd PZD. Funkcję prezesa ROD powierzono Janowi Molskiemu, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ROD został Zbigniew Sudoł.

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach uczestniczył Prezes OZ PZD w Poznaniu dr inż. Zdzisław Śliwa.  Prezes Śliwa pozytywnie ocenił działalność naszego ogrodu, omówił szczegółowo działania PZD przed planowanym Zjazdem Związku. Przedstawił również zagrożenia, przed jakimi stoją ogrody działkowe w Polsce. W zebraniu uczestniczyli także prezesi ROD z Obornik oraz Szamotuł.

Jan Molski