Informacje ze szkolenia nowych działkowców w Gostyniu

W sobotę 1 czerwca 2024 roku w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Gostyniu miało miejsce kolejne szkolenie nowych działkowców z terenu powiatu gostyńskiego. Szkolenie przeprowadzono w jednej  grupie, a prowadzącym był Edmund Derwich. Tematyka szkolenia obejmowała między innymi następujące zagadnienia:

1. Prawo w PZD.

2. Zasady przenoszenia praw do działki.

3. Zagospodarowanie i modernizacja działki.

4. Uprawa i nawożenie gleby.

5. Ochrona roślin i ekologia na działce.

 

Prowadzący szkolenie rzeczowo i obrazowo przedstawił poszczególne zagadnienia, mając do dyspozycji materiały źródłowe i środki wizualne, a uczestnicy szkolenia zadawali pytania, zwłaszcza dotyczące prawa w PZD i zagospodarowania działki na które otrzymywali konkretne odpowiedzi i wyjaśnienia. Ponadto uczestnicy interesowali się obiektami,  naniesieniami i nasadzeniami na działce, wyposażeniem działki, gospodarką odpadami, ponoszonymi opłatami i zasadami przebywania. Na zakończenie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które znajdą miejsce w dokumentacji swojej działki, a prowadzący życzył zdrowia, przyjemnej atmosfery i pełnej satysfakcji z posiadania działki w ROD. Kilka wspólnie spędzonych godzin upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze z zadowoleniem i satysfakcją dla obu stron.

 

Materiał w telegraficznym skrócie przygotował prowadzący szkolenie Edmund Derwich.