Stanowisko Konferencji Przedzjazdowej Okręgu Poznańskiego w sprawie realizacji ustawy o ROD