ROD Relax 27 w Poznaniu pisze do Marszałka Sejmu RP