Bolesne skutki łamania prawa

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę nowego rodzinnego ogrodu działkowego powstającego na Głuszynie. Jest to szczególnie wyczekiwana i pozytywna informacja dla działkowców likwidowanego ROD Zjednoczeni w Poznaniu, którzy otrzymają w nowopowstałym ogrodzie działki zamienne. Miasto Poznań zakończyło procedurę wyceny działek rodzinnych w ogrodzie i we współpracy z Okręgowym Zarządem PZD w Poznaniu rozpocznie wypłatę należności za majątek działkowców. Podczas procesu wyceny majątku działkowców w likwidowanym ogrodzie rzeczoznawcy majątkowi stwierdzili, że kilka altan posiada ponadnormatywną zabudowę. Według zapisów art. 13 i art. 42 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. altany działkowe przekraczające dozwoloną powierzchnię 35m² są niezgodne z prawem i nie przysługuje za nie działkowcowi wynagrodzenie. Miasto Poznań działając zgodnie z ustawą zawiesiło wypłatę wynagrodzeń za zabudowę niezgodną z przepisami prawa do czasu rozstrzygnięcia przez PINB, czy wystąpiło naruszenie prawa budowlanego. Tego rodzaju sytuacje wzbudzają u łamiących prawo duże emocje i poczucie niesprawiedliwości, jednakże nie można tu mówić o braku wiedzy czy nieznajomości przepisów przez użytkowników działek rodzinnych, których obowiązuje bezwzględne przestrzeganie ustawy o ROD, Regulaminu ROD i Statutu PZD. Okręgowy Zarząd PZD oraz zarządy ROD wielokrotnie informowały na szkoleniach działkowców i podczas walnych zebrań o konsekwencjach samowoli budowlaneji niedozwolonym procederze zamieszkiwania na terenach ROD.

Zaistniała sytuacja niech będzie przestrogą dla działkowców świadomie łamiących zapisy ustawy i Regulaminu ROD, często będących w błędnym przekonaniu, że ich prawo nie dotyczy i nie poniosą konsekwencji jego łamania.

Justyna Fryska
inspektor ds. terenowo -prawnych Okręgu